How-to Windows 10 version 1903

การแสดง System icons บน Windows 10

0

บทความนี้ เป็นการสาธิตวิธีการเปิดหรือปิดการแสดงไอคอนระบบ (System icons) ในพื้นที่แจ้งเตือน (Notification area) หรือซิสเต็มเทรย์บน Windows 10…

Review App Remote Desktop

การใช้งานแอป Remote Desktop บน Windows 10

0

โพสต์นี้แนะนำวิธีการใช้แอป Remote Desktop สำหรับ Windows 10 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้งานเดสท็อประยะไกลบน Windows 10 ครับ…

How-to Hyper-V

ติดตั้ง Hyper-V บน Windows 10

0

มีวิธีการติดตั้งฟีเจอร์ Hyper-V บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 (19H1) ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถจำลองและรันคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual…

How-to Windows 10

การลบ User Profile บน Windows 10

0

รวบรวมวิธีการลบโปรไฟล์ของผู้ใช้บนเครื่องพีซี ( Local User Profile) บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903…

How-to Windows 10

แสดงเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอ Sign in ของ Windows 10

0

เรื่องที่นำมาแนะนำวันนี้ เป็นวิธีการแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้า (Sign in) ของ Windows 10 เพื่อเป็นการแจ้งข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบครับ

1 2 3 102