การสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ Computer Management

สวัสดีครับ, ก่อนหน้านี้ ผมได้แนะนำวิธีการสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ PC settings ไปแล้ว (อ่านรายละเอียด) สำหรับในบทความนี้จะแนะนำวิธีการสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ ‘Computer Management’ ครับ

ก่อนจะว่าถึงขั้นตอนการสร้างผู้ใช้ขอแนะนำ Computer Management

Computer Management นั้นเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการผู้ใช้ขั้นสูงบนระบบ Windows ที่นอกจากใช้สร้างผู้ใช้ใหม่แล้ว ยังสามารถจัดการผู้ใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย อย่างเช่น ต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในการไซน์อินครั้งแรก กำหนดตำแหน่งเก็บโปรไฟล์ (Profile path) หรือล็อกออนสคริปต์ (Logon Script) เป็นต้น Computer Management มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกทำให้ใช้งานได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตาม Computer Management นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์เป็นหลัก ถ้าเป็นการใช้งานบนแท็บเล็ตที่ใช้จอสัมผัส PC settings เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่าครับ

ข้อควรทราบ: บทความนี้เน้นการทำงานด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์เป็นหลักครับ

สำหรับการสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ Computer Management มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์ขวาบนปุ่ม Start ซึ่งอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอ หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Computer Management ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. บนหน้าต่าง Computer Management ในบานหน้าต่างนำทางให้คลิกขยาย Local Users and Groups จากนั้นคลิกขวาบนโฟลเดอร์ Users แล้วเลือก New User ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. บนหน้า New User ดังรูปที่ 3 ให้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • User name – ใส่ชื่อผู้ใช้ในช่อง (ต้องใส่)
  • Full name – ใส่ชื่อ-นามสกุล (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
  • Description – ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
  • Password และ Confirm password – ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ – แต่ขอแนะนำให้ใส่รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย)

โดยเริ่มต้นแล้วระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้นใหม่ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าระบบในครั้งแรก แต่เราสามารถทำการยกเลิกคำสั่งนี้ได้โดยลบการติ๊กช่องสี่เหลี่ยมหน้า User must change password at next logon ออก (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) ซึ่งหลังจากนั้นเราจะสามารถคอนฟิกคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้

  • User cannot change password – ติ๊กเลือกถ้าหากไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • Password never expired – ติ๊กเลือกถ้าหากไม่ต้องการให้รหัสผ่านหมดอายุ
  • Account is disabled – ติ๊กเลือกถ้าหากต้องการปิดใช้งานผู้ใช้ (ชั่วคราว)

 

รูปที่ 3

หลังจากทำการใส่ข้อมูลและคอนฟิกคุณสมบัติต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างผู้ใช้ใหม่ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) ถ้าหากต้องการสร้างผู้ใช้เพิ่มเติมให้ดำเนินการตามข้อ 2 – 3 จนได้ผู้ใช้ครบตามความต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้า New User จากนั้นให้ปิดหน้าต่าง Computer Management เพื่อจบการทำงาน

การคอนฟิกผู้ใช้ให้เป็นAdministrators

ถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ผู้ใช้ใหม่บนระบบแล้ว แต่เนื่องจากผู้ใช้ที่ทำการสร้างขึ้นใหม่จะเป็นผู้ใช้มาตรฐาน ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) จะต้องทำการคอนฟิกตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าต่าง Computer Management ให้ดับเบิลคลิกบนผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นผู้ดูแลระบบ (หรือคลิกขวาแล้วเลือก Properties) จากนั้นบนหน้า Properties ให้คลิกแท็บ Member Of (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) จากนั้นคลิกปุ่ม Add

รูปที่ 4

2. บนหน้า Select Groups ให้ใส่ชื่อกลุ่มในรูปแบบ Computer name\Administrators เช่น W8EEVLSA\Administrators ในช่องใต้ Enter the object names to select (สามารถใส่เฉพาะ administrators แล้วคลิกปุ่ม Check Names เพื่อทำการค้นหารายชื่อกลุ่มโดยอัตโนมัติ) ดังรูปที่ 5 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 2 ครั้ง เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 5

สรุปผลการทำงาน
Computer Management เป็นเครื่องมือแบบ One-Stop ที่สามารถใช้จัดการผู้ใช้บน Windows 8.1 ได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการผู้ใช้บนพีซีหรือโน้ตบุ๊กที่ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดแลัเมาส์เป็นหลัก แต่สำหรับการใช้งานบนแท็บเล็ตจอสัมผัสเหทาะที่จะใช้ PC settings มากกว่าครับ

Share This
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments

You may also like...