วิธีเปลี่ยน Network Location บน Windows Server 2012 R2

วันนี้ผมมีประสบการณ์ความยุ่งยาก (กว่าที่คิด) ในการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 จาก Public network ไปเป็น Private network มาแบ่งปัน ที่บอกว่ายุ่งยากเพราะว่าบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ไม่มีเครื่องมือแบบกราฟิกสำหรับใช้เปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายเหมือนบน Windows 8/8.1 แต่จะต้องใช้ Group Policy Editor (GP Editor) หรือ Windows PowerShell ซึ่งวิธีการหลังนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายกว่าและเป็นวิธีที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับ

โดยปกติแล้วเมื่อเราต่อเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 เข้ากับเครือข่าย ระบบจะถามให้เลือกว่าจะตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็นแบบไหนระหว่าง Public network  กับ Private network แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายในภายหลัง สามารถทำโดยใช้ GP Editor หรือ Windows PowerShell ซึ่งในความเห็นของผม GP Editor นั้นใช้งานค่อนข่างยากและใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแบบ GUI เท่านั้น ในขณะที่ Windows PowerShell ใช้งานง่ายกว่าและใช้ได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแบบ GUI และ Server Core ครับ

รูปที่ 1: Public network

สำหรับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ด้วย Windows PowerShell มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Power จากนั้นเลือก Command Prompt (Admin)

2. บนหน้าต่าง Windows Command ให้พิมพ์คำสั่ง PowerShell ที่พร้อมท์คำสั่งเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

3. บนหน้าต่าง Windows PowerShell ให้พิมพ์คำสั่ง Get-NetConnectionProfile เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นให้ตรวจสอบว่าค่าของ InterfaceIndex เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนที่ 4 โดยในที่นี้คือ 12

รูปที่ 2: Get-NetConnectionProfile

4. บนหน้าต่าง Windows PowerShell ให้พิมพ์คำสั่งด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter โดยให้แทนค่าตัวเลขด้านขวามือของ InterfaceIndex ด้วยค่าที่ได้ในขั้นตอนที่ 3 ในที่นี้คือ 12

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 12 -NetworkCategory Private

รูปที่ 3: Set-NetConnectionProfile

*เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ที่ผมใช้อ้างอิงในบทความนี้เป็นแบบกลุ่มงาน (Workgroup) ครับ

ผลการทำงาน
หลังจากทำการรันคำสั่งตามวิธีการด้านบนตำแหน่งบนเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 จะเปลี่ยนจาก “Public network” เป็น “Private network” ดังรูปด้านล่าง (ทิป: สามารถใช้เปลี่ยนจาก “Private network” เป็น “Public network” ก็ได้เช่นกันครับ)

รูปที่ 4: Private network

ข้อมูลอ้างอิง
Set Network Location to Private in Windows 8.1/Server 2012 R2

Share This
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments

You may also like...