Monthly Archives: October, 2014

How-to Choose an operating system

การรีสโตร์ Windows 8/8.1 Boot Options Menu

0

คิดว่าใครที่ทำการติดตั้ง Windows แบบ Multiboot คือ ติดตั้ง Windows หลายตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อใช้ทดสอบโปรแกรมหรือทดสอบการทำงานต่างๆ น่าจะประสบปัญหาเมนูตัวเลือกการบูท (Boot…

How-to Choose an operating system

การรีสโตร์หน้าจอ Choose an operating system บนเครื่อง Multiboot Windows

0

ผมมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้ง Windows แบบ Multiboot โดยมี Windows 8.1 เป็นระบบหลัก แต่หลังจากผมทำการติดตั้ง Windows…

Windows

วิธีแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0x800F0906 เมื่อทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1

0

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีประสบการณ์ (ที่น่ารำคาญ) เกี่ยวกับการใช้งาน Windows 8.1 มาแบ่งปันครับ โดยเรื่องนี้เริ่มต้นจากผมต้องการติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งซึ่งโปรแกรมดังกล่าวต้องการ .Net Framework…