วิธีอัพเดต Windows 10 Technical Preview ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเสมอ

เนื่องจากไมโครซอฟท์จะออก Windows 10 Technical Preview เวอร์ชัน หรือ Build ใหม่เป็นระยะๆ (เวลาไม่กำหนดแน่นอน) ดังนั้น วันนี้จึงมีวิธีการอัพเดต Windows 10 Technical Preview ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอมาฝากครับ

โดยปกติเมื่อมีการออก Windows 10 Technical Preview เวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้จะได้รับอัพเดตอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update ข้อดีคือผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนพิเศษใดๆ แต่มีข้อเสียคืออาจต้องรอนานหลายวันกว่าจะได้รับการอัพเดต แต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่ใจร้อนที่ต้องการติดตั้งอัพเดตในทันทีที่ออก สามารถทำได้ผ่านทางหน้า PC Settings ตามขั้นตอนด้านล่างครับ

วิธีการอัพเดต Windows 10 Technical Preview
การอัพเดต Windows 10 Technical Preview ด้วยตนเองเพื่อให้ระบบเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ มีขั้นตอนดังนี้

1. แตะหรือคลิกเมนูเริ่ม (Start) หรือกดปุ่ม  Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะหรือคลิก PC settings

รูปที่ 1

 

2. บนหน้า PC settings ให้แตะหรือคลิก Update and recovery

รูปที่ 2

 

3. บนหน้า Update and recovery ให้แตะหรือคลิก Preview Build จากนั้นแตะหรือคลิก Check now แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 3

 

4. บนหน้า Preview builds ให้แตะหรือคลิก Download Now แล้วรอจนระบบดาวน์โหลดอัพเดตเวอร์ชันใหม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานหลายนาที โดยขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องคอมพิวเตอร์และความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ถ้าได้รับข้อความว่า “No new preview build was found, please try again later” แสดงว่าไม่พบการออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่ ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1- 3 อีกครั้งในภายหลัง

รูปที่ 4

 

5. บนหน้า Preview builds ให้แตะหรือคลิก Install now แล้วรอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

รูปที่ 5

 

6. ทำการเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การติดตั้งอัพเดต Windows 10 Technical Preview เวอร์ชันใหม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานระบบก็จะได้อัพเดตเป็นเวอร์ชันใหม่

ตั้งเวลาอัพเดตให้ Windows 10 Technical Preview
สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Technical Preview ที่ยังต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ผ่านทาง Windows Update แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานใหม่ จากเดิมจะกำหนดไว้ที่เวลา 2.00 AM สามารถทำได้โดย (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) จากนั้นบนหน้า Automatic Maintenance ดังรูปที่ 6 ให้เลือกตั้งค่า Run maintenance tasks daily at เป็นเวลาที่ต้องการ เช่น 3:00 AM เป็นต้น

รูปที่ 6

 

สรุป
ผู้ใช้ Windows 10 Technical Preview สามารถทำการอัพเดตเวอร์ชันใหม่ได้ 2 วิธี คือ อัพเดตอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update และอัพเดตด้วยตนเองผ่านทาง Preview builds ใน PC settings

สำหรับในความเห็นผม การอัพเดต Windows 10 Technical Preview ด้วยตนเองนั้นทำได้ง่าย (ง่ายกว่าการอัพเดต Windows 8 เป็น 8.1 อย่างเห็นได้ชัด) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับผู้ใช้ในกรณีที่มีการออกเวอร์ชันใหม่ทั้งในเวอร์ชันทดสอบหรือเวอร์ชันเต็มในอนาคต

แหล่งอ้างอิง
Windows Blog

Share This
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments

You may also like...