สวิทช์การลงชื่อเข้า Windows 10 Technical Preview จาก Local account เป็น Microsoft account

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมมีวิธีการสวิทช์การลงชื่อเข้า (Sign in) เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Technical Preview จากการลงชื่อด้วยบัญชีบนเครื่อง (Local account) ไปเป็นบัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft account) ได้แก่ Hotmail หรือ Outlook เป็นต้น มาฝากครับ

ปกติแล้วระบบจะให้เราสามารถเลือกวิธีการลงชื่อเข้า Windows 10 ในขั้นตอนการติดตั้ง อย่างไรก็ตามเราสามารถทำการสวิทช์วิธีการได้ลงชื่อได้ในภายหลัง สำหรับขั้นตอนการสวิทช์จากการลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีบนเครื่องไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Technical Preview เข้ากับเครือข่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

2. ทำการลงชื่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีบนเครื่องตามขั้นตอนปกติ บนหน้าเดสก์ท็อปให้แตะหรือคลิกเมนูเริ่ม (Start menu) จากนั้นแตะหรือคลิก Settings แล้วแตะหรือคลิก Accounts

รูปที่ 1

3. บนหน้า Accounts ในด้านขวาของหน้าจอให้แตะหรือคลิก Connect to a Microsoft account

รูปที่ 2

4. บนหน้า Switch to a Microsoft account on this PC ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 3

5. บนหน้า Sign in to your Microsoft account ให้ใส่บัญชีไมโครซอฟท์ (เช่น Hotmail หรือ Outlook) ในช่อง Email address และรหัสผ่านในช่อง Password เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 4

6. บนหน้า Help us protect your info ถ้ามีรหัสความปลอดภัย (Security code) อยู่แล้วให้คลิก I have a code แล้วข้ามไปทำขั้นตอนที่ 6 ถ้ายังไม่มีให้ป้อนที่อยู่อีเมลในช่องด้านล่าง เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อให้ไมโครซอฟท์ส่งรหัสความปลอดภัยไปยังอีเมลที่กำหนด

รูปที่ 5

7. บนหน้า Enter the code you received ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยที่มีหรือที่ได้รับทางอีเมลที่ระบุในขั้นตอนที่ 4 เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 6

8. บนหน้า Switch to a Microsoft account on this PC ให้แตะหรือคลิก Switch แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 7

ผลการทำงาน
หลังจากทำการสวิทช์ไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์เราจะสามารถทำการลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ได้ และยังสามารถใช้แอปและคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องการบัญชีไมโครซอฟท์ได้โดยไม่ต้องทำการลงชื่อแยกในแต่แอปหรือการใช้งานเหล่านั้น

ท่านใดต้องการสวิทช์การลงชื่อเข้า Windows 10 จากบัญชีบนเครื่องไปใช้บัญชีไมโครซอฟท์สามารถทำได้ตามวิธีการด้านบนครับ

หมายเหตุ: การสวิทช์กลับไปใช้การลงชื่อด้วยบัญชีบนเครื่อง ทำได้โดยแตะหรือคลิกเมนูเริ่มจากนั้นแตะหรือคลิก Settings แล้วแตะหรือคลิก Accounts จากนั้นในด้านขวาของหน้า Accounts ให้แตะหรือคลิก Disconnect แล้วดำเนินการตามคำสั้งบนจอจนแล้วเสร็จ

รูปที่ 8

Share This
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments

You may also like...