การติดตั้ง PowerShell 4.0 บน Windows 7

Windows PowerShell 4.0 (ขอเรียกสั้นๆ ว่า PowerShell 4.0 เพื่อความสะดวกครับ) เป็นหนึ่งในบรรดาคุณสมบัติใหม่ที่มีใน Windows 8.1 ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่หลายอย่าง (อ่านได้จากข้อมูลอ้างอิง) แต่ถ้าท่านกำลังใช้ Windows 7 ท่านไม่จำเป็นต้องอัพเกรดเป็น 8.1 เพื่อให้ได้ใช้งาน PowerShell 4.0 เนื่องจากไมโครซอฟท์ออกเวอร์ชันสำหรับ Windows 7 ด้วยเช่นกัน ถ้าคุณสนใจสามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้จากด้านล่างครับ

สำหรับ PowerShell 4.0 สำหรับ Windows 7 นั้นจะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Management Framework 4.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไมโครซอฟท์ให้ใช้งานได้ฟรีดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ครับ

เพื่อให้ทำตามได้ง่ายผมขอแบ่งการติดตั้งออกเป็น  2 ขั้นตอนดังนี้ ครับ

ขั้นตอนที่ 1:
ขั้นตอนแรกจะต้องดาวน์โหลด PowerShell 4.0 ซึ่งรวมอยู่ในชุดโปรแกรมชื่อ Windows Management Framework 4.0  เนื่องจากมีหลายไฟล์ให้ดาวนโหลดแต่เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ตรงกับสถาปัตยกรรมของ Windows 7 ที่ใช้ติดตั้ง เช่น ถ้าเป็นเวอร์ชัน 32 บิต ดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ Windows6.1-KB2819745-x86-MultiPkg.msu ไฟล์เดียวก็พอครับ

ขั้นตอนที่ 2:
ทำการติดตั้ง PowerShell 4.0 (ขั้นตอนไม่มีอะไรซับซ้อนดังนั้นผมจึงไม่ลงรายละเอียดเพราะคิดว่าทุกคนคงทำกันได้อยู่แล้ว) โดยดับเบิลคลิกไฟล์ Windows6.1-KB2819745-x86-MultiPkg.msu แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์

วิธีการเปิด PowerShell
เมื่อคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานให้ทำการลงชื่อเข้าตามปกติ จากนั้นคลิกปุ่มเริ่ม (Start)  คลิก All Programs คลิก Accessories คลิก Windows PowerShell จากนั้นคลิก Windows PowerShell ส่วนในกรณีที่ต้องการรันภายใต้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบให้คลิกขวาบน Windows PowerShell แล้วเลือก Run as administrator (ให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control ถ้ามี) ครับ

รูปที่ 1

ทิป: เพื่อความสะดวกในการใช้งานแนะนำให้ทำการปักหมุดไอคอนไว้บนแถบงาน โดยการคลิกขวาบนไอคอน PowerShell (รูปด้านบน) แล้วเลือก Pin to taskbar จากนั้นเมื่อต้องการเปิดใช้งาน ก็สามารถคลิกเปิดจากไอคอนที่อยู่บนแถบงานได้ทันที (รูปด้านล่าง)

รูปที่ 2

ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows PowerShell
การตรวจสอบเวอร์ชันของ PowerShell ได้โดยใช้คำสั่ง $PSVersionTable โดยรูปที่ 3 เป็นเวอร์ชัน 2.0 ซึ่งติดตั้งมาพร้อม Windows 7

รูปที่ 3

สำหรับรูปที่ 4 เป็นเวอร์ชัน 4.0 ที่ทำการติดตั้งใหม่

รูปที่  4

เรียนรู้การใช้งาน PowerShell 4.0
ท่านที่สนใจศึกษารู้การใช้งาน PowerShell 4.0 สามารถอ่านวิธีการใช้ได้จากเว็บไซต์ Getting Started with Windows PowerShell ของไมโครซอฟท์ หรือดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ Windows PowerShell 4.0 and Other Quick Reference Guides สำหรับรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการใช้งาน PowerShell 4.0 เพื่อทำการแสดงจำนวนของฮอตฟิกซ์ที่มีการติดตั้งบนเครื่องซึ่งจะใช้คำสั่ง Get-HotFix | measure และการแสดงรายชื่อฮอตฟิกซ์ทำได้โดยการใช้คำสั่ง Get-HotFix

รูปที่ 5

สำหรับการดูวิธีการใช้งาน cmdlet (อ่านว่า command let) ทำได้โดยใช้คำสั่ง Get-Help ซึ่งมี 3 รูปแบบดังนี้
Get-Help <cmdlet name> -Detailed
Get-Help <cmdlet name> -Examples
Get-Help <cmdlet name> -Full

เมื่อ cmdlet name คือคำสั่งที่ต้องการใช้งาน

สรุป
ผู้ใช้ Windows 7 ที่ต้องการศึกษา PowerShell 4.0 แต่ไม่ต้องการหรือยังไม่พร้อมที่จะอัพเกรดเป็น Windows 8.1 สามารถทำการติดตั้งได้ตามวิธีการด้านบนครับ ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกใช้ PowerShell แล้วพบกันใหม่ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
What’s new in Windows PowerShell 4.0
Module Reference for Windows PowerShell 4.0
Hey, Scripting Guy! Blog

Share This
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments

You may also like...