เปิดหรือปิดเอฟเฟ็กต์โปร่งแสงบน Start, Taskbar และ Action Center บน Windows 10

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สำหรับคนที่ได้อัปเกรดหรือได้ทดสอบ Windows 10 คงจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเมนูเริ่ม (Start) แถบงาน (Taskbar) และศูนย์ปฏิบัติการ (Action Center) ของ Windows 10 มีลักษณะโปร่งแสง แต่ถ้าถามว่าเอฟเฟ็กต์นี้สวยหรือไม่คำตอบที่ได้คงจะนานาจิตตังครับ คนที่ชอบคงบอกว่าสวยส่วนคนไม่ชอบก็คงจะบอกไม่สวย และถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ชอบคุณสามารถปิดเอฟเฟ็กต์โปร่งแสงนี้ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

วิธีการปิด (หรือเปิด – กรณีที่คุณปิดไปแล้วแต่ต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง) เอฟเฟ็กต์โปร่งแสงบนเมนูเริ่ม แถบงาน และศูนย์ปฏิบัติการ บน Windows 10 ทำได้ดังนี้

1. คลิกเมนูเริ่ม (Start) หรือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก Settings หรือจากหน้าเดสก์ท็อป ให้คุณคลิก Notification แล้วลิก All settings

รูปที่ 1

2. บนหน้า Settings คลิก Personalization

รูปที่ 2

3. บนหน้า PERSONALIZATION ในด้านซ้ายมือให้เลือก Colors จากนั้นในด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Make Start, taskbar, and action center transparent ให้เลื่อนการตั้งค่าเป็น On (ค่าเริ่มต้น) หรือ Off เสร็จแล้วปิดหน้า Settings

On = เปิดใช้เอฟเฟ็กต์โปร่งแสงกับเมนูเริ่ม แถบงาน และ ศูนย์ปฏิบัติการ
Off = ปิดเอฟเฟ็กต์โปร่งแสงกับเมนูเริ่ม แถบงาน และศูนย์ปฏิบัติการ

รูปที่ 3

ผลการทำงาน
หลังจากปิดเอฟเฟ็กต์โปร่งแสง เมื่อคุณคลิกเมนูเริ่มจะมีลักษณะดังรูปที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่างจากตอนเปิดเอฟเฟ็กต์โปร่งแสง (รูปที่ 5) ได้อย่างชัดเจน

รูปที่ 4

รูปที่ 5

สรุปว่า ถ้าคุณไม่ชอบเอฟเฟ็กต์โปร่งแสงบนเมนูเริ่ม แถบงาน และ ศูนย์ปฏิบัติการ บน Windows 10 คุณสามารถปิดเอฟเฟ็กต์ดังกล่าวได้ตามวิธีการด้านบนครับ

Share.

Comments are closed.