ปัญหา Remote Desktop ไป Windows 10 ไม่ได้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิธีง่ายที่สุดในการเข้าถึงเครื่อง Windows 10 จากระยะไกลผ่านเครือข่ายคือการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) ซึ่งตามปกติแล้วหลังจากเปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Windows 10 ปลายทางได้ทันที แต่บางกรณีคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยขึ้นข้อความ Remote Desktop can’t connect to the remote computer for one of these reasons  (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุใดและมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างไร วันนี้ผมมีรายละเอียดมาฝากครับ

รายละเอียดปัญหา
ผมขอยกตัวอย่างโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆ ดังนี้ครับ

ผมได้ทำการ เปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลบน Windows 10 ซึ่งการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากนั้นเมื่อผมพยายามทำการเชื่อมต่อจากเครื่องต้นทางซึ่งเป็น Windows 8.1 ไปยังเครื่องปลายทางซึ่งเป็น Windows 10 โดยใช้โปรแกรม Remote Desktop Connection ที่ให้มาพร้อมกับ Windows 8.1

รูปที่ 1

ผลปรากฏว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยผมได้รับการแจ้งปัญหาว่า Remote Desktop can’t connect to the remote computer for one of these reasons และตามด้วยเหตุผลที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาอีก 3 ข้อ ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 2

สาเหตุ
หลังจากเกิดปัญหา ผมได้ทำการตรวจสอบระบบเครือข่ายของเครื่อง Windows 10 ปลายทาง ซึ่งพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) เป็น Public network ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3

และเมื่อตรวจสอบต่อเนื่องไปถึงการตั้งค่า Windows Firewall พบว่าโฟรไฟล์ Public ไม่ได้อนุญาตให้ Remote Desktop ผ่าน ซึ่งทำให้ทราฟิกของเดสก์ท็อประยะไกลถูกบล็อคโดย Windows Firewall และนี้คือสาเหตุทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกับเครื่อง Windows 10 ฝั่งปลายได้

รูปที่ 4

วิธีการแก้ปัญหา
การแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกับเครื่อง Windows 10 ไม่ได้ตามรายละเอียดด้านบนนั้น สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ ตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Private network หรือทำการตั้งค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ทราฟิกของเดสก์ท็อประยะไกลผ่านได้

หากคุณพบปัญหาดังกล่าวนี้ คุณสามารถเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ที่คิดว่าเหมาะสมและสะดวกกับตัวคุณเองมากที่สุดครับ

วิธีที่ 1: ตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น Private network
หากคุณเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ ให้คุณเข้าไปอ่านวิธีทำได้จากเรื่อง เปลี่ยน Network Location บน Windows 10

รูปที่ 5

วิธีที่ 2: ตั้งค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ทราฟิกของเดสก์ท็อประยะไกลผ่านได้
ถ้าหากคุณไม่สามารถใช้วิธีการที่ 1 ได้ คุณยังสามารถใช้วิธีการตั้งค่า Windows Firewall เพื่อให้อนุญาตให้ทราฟิกของของเดสก์ท็อประยะไกลผ่านได้ โดยให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าเดสก์ท็อปให้ป้อน firewall ในช่อง Search the web and Windows จากนั้นคลิก Windows Firewall (ตามรูปด้านล่าง)

รูปที่ 6

2. บนหน้า Windows Firewall ให้คลิก Allow an app or feature through Windows Firewall

รูปที่ 7

3. บนหน้าถัดไปให้คลิก Change settings

รูปที่ 8

4. บนหน้า Allowed apps ให้เลื่อนลงไปจนปรากฏหัวข้อ Remote Desktop (ซึ่งปกติจะติ๊กเลือกคอลัมน์ Private อยู่แล้ว) จากนั้นให้ติ๊กเลือกคอลัมน์ Public เพื่ออนุญาตให้ทราฟิกการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลผ่าน Windows Firewall เมื่อเครื่อง Windows 10 เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ (Public network) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Windows Firewall เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 9

หากไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ ผมเชื่อว่าหลังจากทำการแก้ไขตามวิธีการด้านบนเสร็จแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกับเครื่อง Windows 10 ปลายทางได้โดยโดยไม่มีปัญหาครับ

Share.

Comments are closed.