วิธีตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) บน Windows 10

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

หลังจากคุณได้ทำการ เพิ่มภาษาไทยบน Windows 10 เสร็จแล้ว โดยเริ่มต้นคุณสามารถสลับการทำงานระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย (ENG-Thai) ได้โดยการกดปุ่ม Windows + Space bar แต่ในการใช้งานจริงนั้นคุณคงต้องการการกดปุ่ม Grave Accent (~) เพื่อสลับภาษาอังกฤษ-ไทยมากกว่าเพราะเป็นวิธีที่สะดวกกว่าและใช้งานมานานจนเป็นที่คุ้นเคยชนิดที่บางครั้งมือกดเองโดยอัตโนมัติ

สลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent หรือตัวหนอน (~) บน Windows 10

วิธีตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent หรือตัวหนอน (~) บน Windows 10 นั้นมีการทำงานเช่นเดียวกับการเพิ่มภาษาคือสามารถทำได้ทั้งการใช้ Settings (แต่ Settings จะไปเรียกใช้ Control Panel อีกต่อหนึ่งซึ่งผมจะแสดงให้เห็นในอันดับถัดไป) และ Control Panel

วิธีที่ 1: ตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent บน Windows 10 โดยใช้ Settings

สำหรับคนที่ถนัดการใช้ผงควบคุมแบบเดิม โดยคุณสามารถตั้งให้ Windows 10 สลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนูเริ่ม (Start) หรือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก Settings หรือจากหน้าเดสก์ท็อป ให้คลิก Notification แล้วคลิก All settings

รูปที่ 1: Settings

2.บนหน้า Settings คลิก Time & language

รูปที่ 2: Time & language

3. บนหน้า Time & language ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้เลือก Region and language ในคอลัมน์ด้านขวามือภายใต้หัวข้อ Related settings ให้คลิก Additional date, time, & regional settings

รูปที่ 3: Additional date, time, & regional settings

3. บนหน้า Clock, Language, and Region คลิก Add a language

รูปที่ 4: Add a language

4. ทำตามข้อ 3-6 ของวิธีการใช้ Control Panel

วิธีที่ 2: ตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent บน Windows 10 โดยใช้ Control Panel

วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ถนัดการใช้แผงควบคุมแบบเดิม โดยคุณสามารถตั้งให้ Windows 10 สลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Control Panel

รูปที่ 5: Control Panel (Windows + X)

2. บนหน้า Control Panel ให้คลิก Add a language ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ Clock, Language, and Region

รูปที่ 6: Clock, Language, and Region

3. บนหน้า Language ให้คลิก Advanced settings

รูปที่ 7: Advanced settings

4. บนหน้า Advanced settings ให้คลิก Change language bar hot keys

รูปที่ 8: Change language bar hot keys

5. บนหน้า Text Services and Input Languages บนแท็บ Advanced Key Settings ให้คุณคลิกปุ่ม Change Key Sequence

หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นของ Between input languages จะเป็น Left Alt + Shift

รูปที่ 9: Text Services and Input Languages

6. บนหน้า Change Key Sequence ภายใต้หัวข้อ Switch Input Language ให้คลิกเลือก Grave Accent (~) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

ทิป: ค่า Switch Keyboard Layout ใช้ค่าที่กำหนดให้โดยเริ่มต้น

รูปที่ 10: Change Key Sequence

หากไม่มีอะไรผิดพลาด คุณจะได้หน้า Text Services and Input Languages ดังรูปที่ 11 บนหน้าดังกล่าวนี้ให้คุณคลิกปุ่ม OK แล้วปิดหน้าต่าง Advanced settings เพื่อจบการตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วย Grave Accent บน Windows 10

รูปที่ 11: Between input languages: Grave Accent

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่าตามขั้นตอนด้านบนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นคุณก็จะสามารถทำการสลับอังกฤษ-ไทยได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่ม Grave Accent หรือตัวหนอน (~) ครับ

สรุป

การตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วย Grave Accent (~) บน Windows 10 สามารถทำได้ทั้งการใช้ Setting แต่จะต้องเรียกใช้ Control Panel อีกต่อหนึ่ง (???) และการใช้ Control Panel ซึ่งจะทำได้เสร็จในตัว ดังนั้นถ้าให้แนะนำผมคิดว่าใช้ Control Panelน่าจะดีกว่าครับ

ทิป: ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ Windows 10 ที่มีจอสัมผัส (Touch screen) คุณสามารถใช้การแตะแทนการคลิกได้

สามารถชมวิดีโอสาธิตการสลับภาษาด้วยปุ่ม Grave Accent (~) บน Windows 10 ได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

ผู้ใช้ Windows 8.1 อ่านวิธีตั้งค่าสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุม Grave Accent (~) ที่นี่ ครับ

Share.

Comments are closed.