Monthly Archives: September, 2015

How-to

วิธีใช้งาน Shared Folder sync บน OneDrive

0

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีวิธีการใช้งานคุณสมบัติ Shared Folder sync มาฝากผู้อ่านทีใช้ OneDrive (คิดว่าคงจะมีหลายคน) บริการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud)…

How-to Windows 10 GodMode

วิธีเปิด GodMode บน Windows 10

0

คิดว่าหลายคนคงตื่นเต้นไม่มากก็น้อยในครั้งแรกที่ได้ยินชื่อ GodMode และน่าจะมีบางคนอาจจินตนาการไปว่าโหมดดังกล่าวนั้นคงยิ่งใหญ่และทรงพลังตามชื่อของมันซึ่งก็ไม่ผิด เนื่องจาก GodMode เป็นโหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของ Windows 10 ได้จากจุด (หน้าต่าง)…