การคอนฟิก Windows Server Update Services (WSUS) Server (Step by Step)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

บทความนี้เป็นการสาธิตการคอนฟิก Windows Server Update Services (WSUS) ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 แบบ Step by Step ซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องมาจากเรื่อง การติดตั้ง Windows Server Update Services (WSUS) บน Windows Server 2012 R2 ที่ได้โพสต์ก่อนหน้านี้ครับ

ขั้นตอนการคอนฟิก WSUS ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2
การคอนฟิก WSUS บน Windows Server 2012 R2 มีขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้า Before you begin คลิก Next

รูปที่ 1

2. บนหน้า Microsoft Update Improvement Program ให้ติ๊กเลือกหรือไม่เลือก Yes, I would like to join the Microsoft Update Improvement Program เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 2

3. บนหน้า Choose Upstream Server เลือกเป็น Synchronize from with Microsoft Update เสร็จแล้วคลิก Next

กรณีเลือก Synchronize from another Windows Server Update Services server ให้ป้อนชื่อ Upstream Server, หมายเลขพอร์ต, เลือกว่าจะใช้การเชื่อมต่อแบบ SSL หรือไม่ และจะให้เป็น Replica ของ Upstream Server ที่ซิงโครไนซ์หรือไม่

รูปที่ 3

4. บนหน้า Specify Proxy Server คลิก Next

กรณีเลือก Use a proxy server when synchronizing ให้ป้อนชื่อพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์และหมายเลขพอร์ตในช่อง Proxy server name และ Port number ตามลำดับ

รูปที่ 4

5. บนหน้า Connect to Upstream Server คลิก Start Connecting รอจนการทำงานแล้วเสร็จ จากนั้นคลิก Next

รูปที่ 5

6. บนหน้า Choose Languages ให้เลือก English และทุกภาษาที่ใช้งานในองค์กร เช่น Thai

รูปที่ 6

7. บนหน้า Choose Products ให้เลือกประเภทซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เช่น Windows ทั้งหมด, หรือเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ เช่น Windows 8.1 เป็นต้น – บนหน้านี้ให้เลือก Windows 8.1 และ Windows Defender เสร็จแล้วคลิก Next

!ข้อควรระวัง: การเลือกประเภทและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์จำนวนมากจะต้องใช้เวลาในการซิงค์และดาวน์โหลดนานขึ้น และต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์อัพเดตมากขึ้นอีกด้วย

รูปที่ 7

8. บนหน้า Choose Classifications ให้เลือก classification ที่ต้องการ เช่น Critical Updates, Security Updates และ Definition Updates เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 8

9. บนหน้า Configure Sync Schedule เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์ที่ต้องการตามรายละเอียดด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก Next

Synchronize manually ผู้ดูแลระบบทำการซิงโครไนซ์เอง
Synchronize Automatically ทำการซิงโครไนซ์อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดใน First synchronization และในหนึ่งวันให้ทำการซิงโครไนซ์ตามจำนวนครั้งที่กำหนด Synchronizations per day

รูปที่ 9

10. บนหน้า Finished มี 2 ทางเลือก คือ คลิก Next ถ้าต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคลิก Finish เพื่อจบการทำงาน (ถ้าต้องการเริ่มต้นซิงค์ข้อมูลในทันทีให้เลือก Begin initial synchronization)

รูปที่ 10

ถ้าคลิก Next (รูปที่ 10) จะนำไปยังหน้า What’s Next รูปที่ 11

รูปที่ 11

กรณ๊ที่เลือก Begin initial synchronization (รูปที่ 10) หลังจากทำการตั้งค่า WSUS Server และซิงโครไนว์แล้วเสร็จจะได้หน้าต่าง Update Services ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 12

Share.

Comments are closed.