ไมโครซอฟท์อัปเดต Windows 10 Version 1511 เป็น Build 10586.63

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุง Cumulative update for Windows 10 Version 1511: January 12, 2016 (KB3124263) ซึ่งเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยและการทำงานทั่วไป โดยหลังจากทำการติดตั้ง Windows 10 Version 1511 (November Update) จะเปลี่ยนเป็น Build 10586.63

Cumulative update for Windows 10 Version 1511: January 12, 2016
ข้อมูลบนเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ระบุว่า การปรับปรุง (Update หรือ Patch หรือ Hotfix) KB3124263 (ออก 12 มกราคม 2559) เป็นการปรับปรุงความปลอดภัย Windows 10 Version 1511 ตามการปรับปรุงความปลอดภัยหรือ Patch Tuesday ของเดือนมกราคม 2559 รวมถึงการปรับปรุงการทำงานทั่วไป โดยประกอบด้วยการอัปเดตต่างๆ ดังนี้

  • 3124605 MS16-008: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows kernel
  • 3124901 MS16-007: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows
  • 3124584 MS16-005: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows kernel-mode drivers
  • 3124275 MS16-001: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
  • 3118753 Microsoft security advisory: ปรับปรุง ActiveX kill bits

KB3124263 นี้เป็น Cumulative Update ซึ่งรวมการปรับปรุงการทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น ผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการตัวก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว (การปรับปรุงตัวก่อนหน้าคือ KB3124200) จะได้รับการติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงการทำงานใหม่เท่านั้น

รูปที่ 1 Cumulative update for Windows 10 Version 1511 (KB3124263)

การปรับปรุง Windows 10
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1511 ที่ตั้งค่า Choose how updates are installed ใน Advanced Options ของ Windows Update > Advanced Options > Choose how updates are installed เป็น Automatic (recommended) จะทำการติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเองโดยเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update

(เฉพาะ) ผู้ใช้ในองค์กรที่มีการใช้งาน WSUS Server สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows 10 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง KB3124263 ผ่านทาง WSUS Server ได้ อ่านเพิ่มเติมได้จากเรื่อง ตั้งค่า WSUS Server ให้แจกจ่ายอัปเดต Windows 10

ทั้งนี้ หลังติดตั้งแล้วเสร็จคุณจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โดยหลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3124263 หมายเลขเวอร์ชัน Windows 10 Version 1511 จะเปลี่ยนเป็น Build 10586.63 ดังรูปด้านล่างครับ

รูปที่ 2 Windows 10 Version 1511 (OS Build 10586.63)

แหล่งข้อมูล
Cumulative Update for Windows 10 Version 1511: January 12, 2016 (KB3124263)

Share.

Comments are closed.