Firefox 44.0.2 [อัพเดต]: เพิ่มคุณสมบัติ Push Notifications

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Firefox 44.0.2 (11 ก.พ. 59)
โมซิลล่าอัพเดต Firefox เป็นเวอร์ชัน 44.0.2 [เวอร์ชันเดสก์ท็อปและแอนดรอยด์ – ผู้ใช้เดิมจะได้รับการอัพเดตอัตโนมัติ] มีความเปลี่ยนแปลง ดังนี้

Firefox 44.0.2 เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีความเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • แก้บั๊กที่ทำให้โปรแกรมทำงานค้างหรือล้มเหลวเมื่อเปิดโปรแกรม
 • แก้ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย


Firefox 44.0.2 เวอร์ชันแอนดรอยด์มีความเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • เปิดแอป Firefox จาก homescreen bookmark จะเปิดแท็บใหม่ทุกครั้งหรือไม่ทำงานใดๆ
 • ปรับ SDK ไม่ให้รวม play-services-analytics
 • แก้ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

Firefox 44.0
ออกให้อัพเดตและดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Firefox 44.0 (ออกในวันที่ 26 มกราคม 2559 ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา) ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในเวอร์ชัน 44 คือ การเพิ่มคุณสมบัติ Push Notifications ในเวอร์ชันเดสก์ท็อปทั้งบน Windows, Mac และ Linux ทำให้สามารถรับการแจ้งเตือนหรือข่าวสารจากเว็บไซต์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเว็บไซต์เหล่านั้นก็ตาม

วิธีการตั้งค่า Firefox ให้รับการแจ้งเตือนหรือข่าวสารจากเว็บไซต์นั้น ทำได้โดยเปิดเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น Gmail.com หรือ Outlook.com แล้วคลิกไอคอนเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้นซ้ายสุดของแถบ address (หรือ awesome) จากนั้นในหัวข้อ Permissions ให้เลือกค่าที่ต้องการ คือ Always Ask, Allow และ Block รูปด้านล่างเป็นการตั้งค่า Permissions เว็บไซต์ Gmail.com และ Outlook.com ตามลำดับ

Gmail: Permissions

Outlook: Permissions

สำหรับการยกเลิกรับการแจ้งเตือนหรือข่าวสารจากเว็บไซต์นั้นทำได้จากใน Options ของ Firefox ตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Menu จากนั้นคลิก Options

2. บนหน้า Options คลิก Content จากนั้นคลิกปุ่ม Choose

Content

3. บนหน้า Notification Permission คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจากนั้นคลิก Remove Site หรือ Click Remove All Sites เพื่อลบทุกเว็บไซต์ เสร็จแล้วคลิก Save Changes

Notification Permission

นอกจากนี้ Firefox 44.0 เวอร์ชันเดสก์ท็อป ยังมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

 • ปรับปรุงหน้าการแจ้งเตือนเมื่อเกิดใบรับรองผิดพลาดและการเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือ
 • เปิดใช้ H.264 ถ้าระบบถอดรหัสพร้อมใช้งาน
 • เปิดใช้การสนับสนุน WebM/VP9 บนระบบซึ่งไม่รองรับ MP4/H.264
 • สนับสนุนการบีบอัดการเข้ารหัสเนื้อหาด้วยฟอร์แมต brotli ผ่าน HTTPS
 • คำสั่ง Screenshot ใน Developer Tools ให้ผู้ใช้เลือกอัตราส่วน pixel ได้
 • ปิดการสนับสนุน On-screen keyboard ชั่วคราวบน Windows 8 และ Windows 8.1

ในเวอร์ชัน 44.0 นี้ยังมีการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ใน HTML5 และสำหรับนักพัฒนาอีกหลายอย่าง (รายละเอียดตามเข้าไปอ่านได้รีลีสโน้ตครับ) รวมถึงมีการปรับปรุงช่องโหว่ความปลอดภัยหลายหลายจุด ดังรายละเอียดใน ที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)

Firefox 44.0 เวอร์ชัน Android
Firefox 44.0 เวอร์ชันแอนดรอยด์มีการปรับปรุงการทำงานดังนี้

 • ใช้แอนดรอยด์ print service ในการเปิดใช้การพิมพ์ผ่านคลาวด์
 • แสดงพรอมท์ก่อนทำการเปิด Intent URIs ในแท็บ Private Browsing
 • แสดงการแนะนำการค้นหาจากประวัติการค้นหา
 • หน้า Firefox Accounts แบบ Web-based
 • เพิ่มการสนับสนุนการเปิด URIs ด้วยโปรโตคอล mms:
 • ผู้ใช้สามารถเลือกหน้าโฮมเพื่อแสดงบนหน้าเริ่มแทนแผง Top Sites ได้

คุณสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุงการทำงานทั้งหมดใน Firefox 44.0 ได้จาก รีลีสโน้ต (ภาษาอังกฤษ) ครับ

การอัพเดต Firefox 44.0 Final
ผู้ที่ใช้ Firefox บนเดสก์ท็อป (ส่วนใหญ่) จะได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถทำการอัพเดตเองโดยบนหน้าต่างโปรแกรม Firefox ให้คลิก Menu จากนั้นคลิกเมนู Help (หรือกดปุ่ม Alt แล้วคลิกเมนู Help) จากนั้นคลิก About Firefox แล้วรอจนโปรแกรมทำงานแล้วเสร็จจากนั้นให้คลิก Restart to Update ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่เพื่อให้การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้ใช้ Firefox บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้จาก Google Play อ่านวิธีการอัพเดตได้ที่ อัพเดต Firefox for Android เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด

ดาวน์โหลด Firefox 44.0 Final (Desktop/Android)
ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Firefox คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

Firefox 44.0 (Windows 8.1 64-bit)

ทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแแปลงที่ใน Firefox 44.0 อย่าลืมตรวจสอบและอัพปเดตเวอร์ชันใหม่ให้เรียบร้อยกันนะครับ

ประวัติการอัพเดต:
Firefox 44.0.1 (8 ก.พ. 59)
โมซิลล่าอัพเดต Firefox เป็นเวอร์ชัน 44.0.1 [เฉพาะเวอร์ชันเดสก์ท็อป] มีความเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • อนุญาตให้มีช่องว่างในชื่อคุกกี้ได้
 • ปิดการทำงาน opus/vorbis audio ใน H.264
 • ต้องการ NSS 3.21
 • ออกพร้อมกับ Gecko SDK
 • แก้ปัญหาที่ทำให้โปรแกรมทำการลบรหัสผ่านที่เก็บไว้ในบางสถานการณ์
 • แก้บั๊กในระบบกราฟิกที่ทำให้เปิดโปรแกรมไม่ได้บน GNU/Linux
 • แก้ปัญหาแคชเครือข่ายทำงานล้มเหลว
 • แก้ปัญหาการใช้ WebSockets ในหน้า service worker controlled

Firefox 44.0 Final (26 ม.ค. 59)

แหล่งข้อมูล
The Mozilla Blog

Share.

Comments are closed.