ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

บทความนี้ผมจะมีวิธีการติดตั้ง Office 2016 โดยใช้ Click to Run หรือ Office 2016 Deployment Tool มาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านที่ใช้บริการ Office 365 โดยเฉพาะแผน Education Plus ได้นำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

ดังที่ทราบกันว่า ผู้ใช้บริการ Office 365 แผน Education Plus สามารถเลือกทำการติดตั้ง Office 2016 ได้ 2 วิธี (แผนอื่นอาจทำได้มากกว่า 2 วิธีครับ ) คือ ดาวน์โหลด Office 2016 จาก Office 365 Education Plus ด้วยเบราเซอร์ หรือใช้  Click to Run ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีข้อเด่นแตกต่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อ “เปรียบเทียบการติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run กับเว็บเบราเซอร์”

เพื่อให้ง่ายต่อการทำตาม ผมขอแบ่งการติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. ดาวน์โหลด Office 2016 Deployment Tool และปรับแต่งไฟล์ configuration.xml
 2. ดาวน์โหลด Office 2016 ด้วย Click to Run
 3. ติดตั้ง Office 2016 บน Windows 10 ด้วย Click to Run
 4. การเปิดใช้งาน (Activate) Office 2016

ข้อมูลที่ควรทราบ:

 • เนื้อหาบทความนี้อ้างอิง Office 365 Education Plus
 • เครื่องพีซีที่ใช้ติดตั้ง Office 2016 เป็น Windows 10 Pro Version 1511
 • การติดตั้ง Office 2016 แบบ Local Folder คือตัวติดตั้ง Office 2016 เก็บอยู่ในโฟลเดอร์บนเครื่องพีซี

การติดตั้ง Office 2016 จากแชร์โฟลเดอร์ อ่านได้หัวข้อ “การติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run จากแชร์โฟลเดอร์บนเครือข่าย” ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด Office 2016 Deployment Tool และปรับแต่งไฟล์ configuration.xml
ขั้นตอนแรกให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

1. บนเครื่องพีซี Windows 10 ที่ต้องการติดตั้ง Office 2016 ให้ทำการดาวน์โหลด Office 2016 Deployment Tool ซึ่งจะได้ไฟล์ชื่อ officedeploymenttool_6831-5775.exe (ชื่อไฟล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) โดยให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น โฟลเดอร์ Downloads (โดยทั่วไปจะเก็บอยู่ที่ C:\Users\User_name\Downloads)

ในกรณีการติดตั้ง Office 2013 ให้ดาวน์โหลด Office 2013 Deployment Tool

2. ทำการแตกไฟล์ Office 2016 Deployment Tool โดยการรันไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 (คลิก Yes บนหน้า User Account Control ถ้ามี) คลิกยอมรับข้อตกลง แล้วคลิก Continue จากนั้นบนหน้า Browser for Folder เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ โดยควรเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สะดวกต่อการใช้งาน (ในตัวอย่างนี้ผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\Office 2016 Deployment Tool) แล้วคลิก OK คลิก OK อีกครั้งเพื่อจบการทำงาน จะได้ไฟล์ Setup.exe และ configuration.xml ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 1

3. ใช้ File Explorer เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Office 2016 Deployment Tool แล้วทำการแก้ไขไฟล์ configuration.xml ตามข้อแนะนำด้านล่าง (แนะนำให้สำรองไฟล์ configuration.xml ก่อนแก้ไขครับ) ด้วย Notepad เสร็จแล้วให้ทำการบันทึกการแก้ไขให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำการแก้ไขในไฟล์ configuration.xml
ไฟล์ configuration.xml จะมีแทกการตั้งค่าหลายแทกแต่ในการติดตั้ง Office 2016 จะมีเพียง 2 จุดที่จำเป็นต้องแก้ไข คือ แทก <Add > และคอมเมนต์ (<!– –>) แทกที่ไม่ต้องการ

แทก <Add > เป็นแทกที่ใช้กำหนดรายละเอียดของโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง ในการติดตั้ง Office 2016 มีพารามิเตอร์2 ตัวที่จำเป็นต้องกำหนดค่า คือ SourcePath, OfficeClientEdition

SourcePath เป็นตัวกำหนดว่าจะให้เก็บตัวติดตั้ง Office 2016 ไว้ที่ไหนเมื่อใช้คู่กับ /Download และกำหนดว่าใช้ไฟล์ติดตั้ง Office 2016 จากที่ไหนเมื่อใช้คู่กับ /Configure ค่า SourcePath สามารถใช้ได้ทั้งโฟลเดอร์บนเครื่อง (Local path) และ ของแชร์โฟลเดอร์บนเครือข่าย

ตัวอย่างการตั้งค่า SourcePath
แบบโฟลเดอร์: SourcePath=”D:\Click to Run”
แบบแชร์โฟลเดอร์: SourcePath=”\\SARANITUS1\Click to Run”

OfficeClientEdition เป็นตัวกำหนดว่าจะดาวน์โหลด Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต หรือ 64-บิต เมื่อใช้คู่กับ /Download และกำหนดว่าจะติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต หรือ 64-บิต เมื่อใช้คู่กับ /Configure

ตัวอย่างการตั้งค่า OfficeClientEdition
ต้องการ Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต: OfficeClientEdition=”32″
ต้องการ Office 2016 เวอร์ชัน 64-บิต: OfficeClientEdition=”64″

กรณีติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 32-บิต แทก <Add> ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้
<Add SourcePath=”D:\Office 365″ OfficeClientEdition=”32″ Branch=”Current”>

Product ID เป็นตัวกำหนดว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมตัวไหนและเวอร์ชันอะไร เมื่อใช้คู่กับ /Download และกำหนดว่าจะติดตั้งโปรแกรมตัวไหนและเวอร์ชันอะไร เมื่อใช้คู่กับ /Configure โดย ID ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับแผน Office 365 ที่คุณใช้บริการดังนี้

ผู้ใช้แผน Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4 และ Office 365 Midsize ให้ใช้ ID=”O365ProPlusRetail”

ผู้ใช้แผน Office 365 Business และ Office 365 Business Premium ให้ใช้ ID=”O365BusinessRetail”

ผู้ใช้แผน Office Small Business Premium ให้ใช้ ID=”O365SmallBusPremRetail”

โดยเริ่มต้นแทก <Add > กำหนดให้ติดตั้งโปรแกรม Visio ไว้ด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรม Visio ให้ทำการคอมเมนต์ โดยใส่ <!– หน้า <Product ID=”VisioProRetail”> และใส่ –> หลัง </Product>

ไฟล์ configuration.xml (คอมเมนต์โปรแกรม Visio ไว้) ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้

รูปที่ 2

ไฟล์ configuration.xml มีพารามิเตอร์เป็นจำนวนมาก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ในแหล่งข้อมูลครับ

ขั้นตอนที่ 2. ดาวน์โหลด Office 2016 ด้วย Click to Run

หลังจากทำการแก้ไขไฟล์ configuration.xml เสร็จแล้วให้คุณดาวน์โหลด Office 2016 ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนเครื่องพีซี Windows 10 ที่ต้องการติดตั้ง Office 2016 ให้คลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

2. ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้เปลี่ยนไปทำงานในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Office 2016 Deployment Tool
เช่น C:\Office 2016 Deployment Tool จากนั้นรันคำสั่งด้านล่างแล้วรอจนโปรแกรมทำการดาวน์โหลดแล้วเสร็จ ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานดาวน์โหลดหลายนาทีไปจนถึงชั่วโมงแล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานครับ

Setup /download configuration.xml

หมายเหตุ: ยังไม่ต้องปิดคอมมานด์พร้อมท์ เนื่องจากต้องใช้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ ครับ

เสร็จแล้วจะได้ไฟล์และโฟลเดอร์ลักษณะดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run
หลังจากดาวน์โหลด Office 2016 แล้วเสร็จให้คุณทำการติดตั้ง Office 2016 ให้โดยรันคำสั่งด้านล่าง ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิผู้ดูแลระบบ แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ
Setup /configure configuration.xml

รูปที่ 4

ถ้าหากคุณปิดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ไปแล้วให้ทำการเปิดใหม่โดยคลิกขวาบนปุ่ม Start หรือกดปุ่ม Windows + X จากนั้นคลิก Command Prompt (Admin) แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี) จากนั้นเปลี่ยนไปทำงานในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Office 2016 Deployment Tool

ขั้นตอนที่ 4. การเปิดใช้งาน Office 2016
การเปิดใช้งาน (Activate) Office 2016 ที่ติดตั้งด้วย Office 2016 Deployment Tool นั้นทำได้ทั้งการใช้อีเมล Office 365 และหมายเลขผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตร โดยโปรแกรมจะพร้อมท์ให้ทำการเปิดใช้งานเมื่อคุณเปิดโปรแกรมครั้งแรก โดยคุณจะต้องเปิดใช้งานโปรแกรมภายใน 5 วันนับจากวันที่ติดตั้งมิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะทำการเปิดใช้งานถูกต้อง

รูปที่ 5

รูปที่ 6

การติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run จากแชร์โฟลเดอร์บนเครือข่าย
Office 2016 Deployment Tool สามารถใช้ทำการติดตั้ง Office 2016 จากแชร์โฟลเดอร์บนเครื่อข่ายได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการให้บริการในองค์การที่ใช้บริการ Office 365

โดยคุณสามารถใช้เครื่องพีซีธรรมดาหรือเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องทำหน้าที่แชร์โฟลเดอร์ก็ได้ โดยสามารถใช้แชร์โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วหรือทำการสร้างใหม่แชร์โฟลเดอร์ใหม่เป็นการเฉพาะก็แล้วแต่ความสะดวก

ขั้นตอนการทำงานนั้นจะแตกต่างจากการติดตั้งจาก Local Folder เล็กน้อย ดังนี้

1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้พีซีธรรมดาหรือเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับ) ที่จะใช้แชร์โฟลเดอร์ ให้คุณทำการสร้างแชร์โฟลเดอร์ตามวิธีการในเรื่อง การแชร์โฟลเดอร์บน Windows 10 ซึ่งจะได้แชร์โฟลเดอร์ในชื่อ \\Computer_name\Share_name ตัวอย่างเช่น \\SARANITUS\Click to Run (ชื่อดังกล่าวนี้ต้องใช้ในขั้นตอนที่ 2)

การกำหนดสิทธิการเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ที่เก็บตัวติดตั้ง Office 2016 นั้นให้สิทธิการอ่าน (Read) ก็เพียงพอครับ

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แชร์โฟลเดอร์ ให้ทำการดาวน์โหลด Office 2016 Deployment Tool แล้วแตกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่แชร์ในข้อ 1. จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์
configuration.xml (เก็บไว้โฟลเดอร์เดิมครับ) โดยให้ใช้ SourcePath=”\\Computer_name\Share_name”

ตัวอย่าง: SourcePath=”\\SARANITUS\Click to Run”

ไฟล์ configuration.xml ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้

รูปที่ 7

3. บนเครื่องพีซีที่ต้องการติดตั้ง Office 2016 ทดสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ที่สร้างในข้อ 1. ได้โดยการกดปุ่ม Windows + R แล้วพิมพ์ \\Computer_name\Share_name ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter ถ้ามีปัญหาในการเข้าแชร์โฟลเดอร์ให้กลับไปตรวจสอบและแก้ไขในขั้นตอนที่ 1. ถ้าเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์ได้จากนั้นให้คุรเปิดหน้าคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิผู้ดูแลระบบ (ตามวิธีด้านบน) จากนั้นให้รันคำสั่งด้านล่างแลวรอการติดตั้งแล้วเสร็จ

\\Computer_name\Share_name\Setup /configure \\Computer_name\Share_name\configuration.xml

ตัวอย่าง
\\SARANITUS\Click to Run\Setup /configure \\SARANITUS\Click to Run\configuration.xml

เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จคุณสามารถใช้โปรแกรม Office 2016 เช่น Word 2016, PowerPoint 2016 ได้ (อย่าลืมเปิดใช้งานให้เรียบร้อยด้วยนะครับ)

เปรียบเทียบการติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run กับเว็บเบราเซอร์
การติดตั้ง Office 2016 จาก Office 365 ด้วยเว็บเบราเซอร์

 • เหมาะสำหรับการใช้ติดตั้ง Office 2016 บนเครื่องพีซีส่วนตัว
 • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาจนกว่าจะการติดตั้งแล้วเสร็จ

การติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run

 • การดาวน์โหลดและติดตั้ง Office ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการติดตั้งแล้วเสร็จ
 • สามารถใช้ติดตั้งให้ผู้ใช้จำนวนมากได้ (ต้องใช้แชร์โฟลเดอร์) เช่น การติดตั้ง Office 2016 ในสถานศึกษาหรือในสำนักงาน
 • เนื่องจากมีการดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ล่วงหน้าจึงสามารถติดตั้งแบบออฟไลน์ได้ (ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการติดตั้ง)

สรุป
ผู้ใช้ Office 365 Education Plus สามารถเลือกติดตั้ง Office 2016 ด้วย Click to Run หรือเว็บเบราเซอร์ตามความถนัดหรือชื่นชอบ สำหรับ Click to Run นั้นยังสามารถประยุกต์เพื่อให้บริการติดตั้งแก่ผู้ใช้ในองค์การได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล
Microsoft: Overview of Click-to-Run
Deploy Office 365 ProPlus from a local source

ประวัติการปรับปรุง
7 มกราคม 2560: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อ “Product ID
21 มิถุนายน 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share.

Comments are closed.