Author: saranitus

Windows Server Update Services

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด Code 80244109 เมื่ออัพเดต Windows ผ่าน WSUS Server

บทความนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาการอัพเดต Windows Server 2008 R2 ผ่านทาง WSUS Server แล้วการทำงานความล้มเหลวโดยได้รับข้อความแสดงผิดพลาด Code 80244109 มาแบ่งปันครับ Share This

New Office

วิธีติดตั้ง Office 2013 Apps จาก Office 365 Education ProPlus [ปรับปรุง: มีนาคม 2559]

ผมได้แนะนำ วิธีติดตั้ง Office 2013 Apps จาก Office 365 Education ProPlus ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ ณ ปัจจุบัน ถ้าใครเข้าไปยังหน้า...

วิธีดูวันที่ที่ทำการติดตั้ง Windows

วิธีดูวันที่ที่ทำการติดตั้ง Windows

ในช่วงพักรับประทานอาหารว่างของการสัมมนาประจำปี มีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สมมุติว่าชื่อ A กับ B นะครับ โดย A บอก(บ่น)ว่า Windows เสียค่อนข้างบ่อยมาก ส่วน B บอก(คุยทับ)ว่าใช้...

การติดตั้ง Windows 10 บน Virtual Hard Disk

การติดตั้ง Windows 10 บน Virtual Hard Disk

บทความนี้ผมมีวิธีการติดตั้ง Windows 10 บนฮาร์ดดิสก์เสมือน (Virtual Hard Disk หรือ VHD) มาฝากเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการใช้งาน Windows ในแบบ Multiboot ครับ Share...