Category: Windows

Windows 10 Creators Update

วิธีดาวน์โหลดธีม Windows 10 จาก Windows Store

เนื้อหาบทความเรื่องนี้ได้อัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเรื่อง วิธีดาวน์โหลด Windows 10 Theme จาก Windows Store ครับ ผมมีโอกาสได้ทำการดาวน์โหลดธีมเดสก์ท็อป Windows 10 จาก Windows Store...

Windows 10

ปิดการแจ้งเตือนแอป Get Office บน Windows 10

ถ้าคุณใช้ Windows 10 แล้วรู้สึกรำคาญกับการแจ้งเตือนให้สมัครใช้งาน Office 365 อยากให้คุณทราบว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น เพราะผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกันและคิดว่ามีผู้ใช้ Windows 10 จำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นเดียวกับเรา แล้วการแจ้งเตือนดังกล่าวนี้มาจากไหน และจะปิดหรือยกเลิกได้หรือไม่อย่างไร วันนี้ผมมีรายละเอียดมาฝากครับ Share...

Windows 10 Creators Update

วิธีเปิดใช้ Windows 10 Version 1607 Limited Periodic Scanning

บทความนี้ ผมมีขั้นตอนวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Limited Period Scanning บนโปรแกรม Windows Defender ซึ่งเป็นคุณสมบัติการทำงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน Windows 10 Version 1607 หรือ Anniversary...

Windows 10 Creators Update

Windows 10 Version 1607 อัพเดตเป็น Build 14393.576

[13 ธันวาคม 2559 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา] ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุง KB3206632 สำหรับ Windows 10 Version 1607 หรือที่รู้จักในชื่อ Anniversary Update เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย...

Windows 10

Shut down, Sleep หรือ Hibernate โน้ตบุ๊คดี?

เมื่อผู้ใช้ต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows นั้น ผู้ใช้มี 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ การปิดเครื่อง (Shut down), สลีป (Sleep) และ จำศีล (Hibernate)...