Category: Windows

Windows 10 Anniversary Update

Extensions แนะนำสำหรับ Microsoft Edge

ถ้าหากคุณกำลังใช้ Windows 10 เวอร์ชันอัพเดตล่าสุด Version 1607 Anniversary Update และใช้ Microsoft Edge ท่องอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์การท่องอินเน็ตได้โดยการติดตั้งส่วนขยาย (Extensions) สำหรับ...

OneDrive

แมป OneDrive เป็น Network Drive บน Windows 10

บทความนี้ผมมีเคล็ดลับการใช้งาน OneDrive ซึ่งเป็นบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาฝากครับ คือ การแมป OneDrive เป็นไดรฟ์บนเครือข่าย (Network Drive) ซึ่งทำให้สามารถใช้งาน OneDrive ได้จาก File Explorer เหมือนการใช้งานไดรฟ์เครือข่ายโดยทั่วไปครับ...

Windows 10 Version 1511

ไมโครซอฟท์ออกวิธีแก้ข้อผิดพลาด 0xc1800118 เมื่ออัพเดต Windows 10 Version 1607 ผ่าน WSUS

ไมโครซอฟท์ออกวิธีแก้ข้อไขผิดพลาด 0xc1800118 เมื่อทำการอัพเดต Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ WSUS หลังจากมีการรายงานว่ามีผู้ใช้ในองค์กรบางแห่งประสบปัญหาดังกล่าวนี้ Share Thisby

Windows 10 Anniversary Update

วิธีปิด OneDrive และลบไอคอนออกจาก File Explorer บน Windows 10

หากจำไม่ผิด ตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นมาไมโครซอฟท์ได้เพิ่มไอคอน OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง  File Explorer ตั้งแต่เริ่มต้น ในแง่บวกไอคอนนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในใช้งาน OneDrive แต่แง่ลบ คือ ถ้าคุณไม่ได้ใช้งาน...