Category: Windows

Windows Ink Workspace

มีอะไรใหม่ใน Windows 10 Insider Preview Build 14328

Windows 10 Insider Preview Build 14328 ที่ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นการปรับปรุงใหญ่ (MAJOR build) ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่าง เช่น การเพิ่มคุณสมบัติ...

Windows 10 Insider Preview

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14328 เพิ่ม Windows Ink ปรับปรุง Start ฯลฯ

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14328 ให้ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast โดยบิลด์ 14328 นี้เป็นการปรับปรุงใหญ่ (MAJOR...

มีอะไรใหม่ใน Command Prompt ใน Windows 10

มีอะไรใหม่ใน Command Prompt ใน Windows 10

คอมมานด์พร้อมท์ (Command Prompt) ใน Windows 10 ได้รับการปรับปรุงการทำงานเพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่างที่ทำให้การทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น บทความนี้ผมจึงรวบรวมรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ Share This

Windows 10 Insider Preview

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14316, รัน Bash ในตัว, ใช้ Cortana ข้ามอุปกรณ์ได้

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14316 ให้ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast โดยในบิลด์ทดสอบตัวที่ 10 ของปี 2559...