Category: Windows

Windows 10 Anniversary Update

Windows 10 Version 1607 อัพเดตเป็น Build 14393.953

คิดว่าผู้ใช้ Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) ส่วนใหญ่คงได้รับอัพเดตหมายเลข KB4013429 กันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอัพเดตดังกล่าวนี้ไมโครซอฟท์ออกมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย แก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่องและปัญหาการทำงาน โดยหลังติดตั้งอัพเดตจะทำให้หมายเลขบิลด์จะเปลี่ยนเป็น 14393.953...

Windows 10 Creators Update

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 15055 (Creators Update) ให้ Fast Ring

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 15055 เวอร์ชันพีซีและโมบายล์ให้กับสมาชิก Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast บิลด์ 15055 เวอร์ชันพีซีเป็นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงานเพิ่มเติมโดยไม่มีการเพิ่มคุณสมบัติหรือความสามารถใหม่แต่อย่างใด Share...

Windows 10 Creators Update

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 15046 (Creators Update) ให้ Fast Ring

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 15046 (หรือที่รู้จักในชื่อ Creators Update) เวอร์ชันพีซีให้กับ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast บิลด์...

Windows 10 Anniversary Update

แสดงหรือซ่อนไอคอนใน Notification area บน Windows 10 Version 1607

ปกติแล้ว Windows 10 จะแสดงไอคอนโปรแกรมหรือคำสั่งที่ใช้งานบ่อยไว้ให้ในพื้นที่แจ้งเตือน (Notification area) บนแถบงานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ในบางครั้งไอคอนบางตัว เช่น Network ไม่ถูกแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนอย่างที่ควรจะเป็น ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้คุณสามารถดูไอคอนที่ถูกซ่อนไว้ได้โดยการคลิกไอคอน Show hidden icons...