Microsoft Office Microsoft Office 2016

Office 2016 Update มีนาคม 2560

0

ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับปรุงที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยสำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ จำนวนหลายตัว โดยอัปเดตเหล่านี้จะทำหน้าที่ปิดช่องโหว่ความปลอดภัย ปรับปรุงและแก้ปัญหาการทำงาน ที่พบในโปรแกรมต่างๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft…

1 13 14 15 16 17 84