Windows
Windows 10 Creators Update

วิธีเปิดใช้ Windows 10 Version 1607 Limited Periodic Scanning

0

บทความนี้ ผมมีขั้นตอนวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Limited Period Scanning บนโปรแกรม Windows Defender ซึ่งเป็นคุณสมบัติการทำงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน Windows 10 Version 1607 หรือ Anniversary Update มาฝากครับ

How-to

ติดตั้ง Windows Server 2016 [Step by Step]

0

ผมมีโอกาสได้ทดลองติดตั้ง Windows Server 2016 เวอร์ชันเสร็จสมบูรณ์ แต่เป็นตัวที่ไมโครซอฟท์ให้ทดลองใช้งาน 180 วัน จึงนำประสบการณ์มาแบ่งปันกับผู้อ่านครับ

OneDrive

ไมโครซอฟท์เริ่มลดพื้นที่ OneDrive ฟรี เหลือ 5 GB แล้ว ใครใช้เกินรีบย้ายข้อมูลก่อนโดนลบ

0

มีเรื่องมาแจ้งเตือนผู้ใช้ OneDrive แบบฟรี โดยเฉพาะคนที่ใช้งานเกิน 5 GB ให้รีบดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลลงเก็บไว้ในเครื่องหรือสื่อเก็บข้อมูล (แฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก) หรือย้ายไปเก็บไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น เพราะว่าไมโครซอฟท์เริ่มลดพื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive ฟรี จาก 15 GB เป็นเหลือเพียง 5 GB แล้ว…