How-to

Keyboard Shortcut Key ของโน้ตบุ๊ค Dell Latitude E5270

0

ด้วยขนาดเครื่องที่จำกัดของโน้ตบุ๊คทำให้แป้นพิมพ์บางปุ่มต้องทำ 2 หน้าที่โดยใช้ปุ่ม Fn (ปุ่มฟังก์ชัน) เป็นตัวควบคุม และใช้สัญลักษณ์หรือไอคอนแสดงไว้บนปุ่มเหล่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าแต่ละปุ่มใช้ทำหน้าที่อะไร อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางคนอาจไม่เข้าใจว่าสัญลักษณ์บางตัวใช้ทำอะไรและ/หรือใช้งานอย่างไร บทความผมจึงรวบรวม ฟังก์ชัน…

How-to Mozilla Firefox

ใช้งาน Save Login ใน Firefox อย่างไรให้ปลอดภัย

0

ฟีเจอร์บันทึกการล็อกอิน (Save Login) ของ Firefox นั้นเหมือนกับดาบ 2 คม เพราะว่าถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ แต่อาจทำให้ถูกขโมยรหัสผ่านได้ถ้าหากว่าใครใช้ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธี…

1 20 21 22 23 24 97