How-to

การสร้าง Windows PE USB Flash Drive

0

Windows PE เป็นหนึ่งในเครื่องมือสามัญที่ผู้ดูแลระบบ Windows ควรมีไว้ในกล่องเครื่องมือประจำตัว เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการติดตั้ง Windows การกู้ระบบ และยังสามารถประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง เช่น…

How-to

ตั้งให้ปุ่ม Num Lock ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องพีซี

0

ผมไม่แน่ใจว่าผู้ใช้พีซีในประเทศอื่นๆ ไม่นิยมใช้ปุ่ม Num Lock เหมือนคนไทยหรืออย่างไร ทำให้ผู้ผลิตพีซีอย่างเช่น HP และ Dell จึงไม่ตั้งให้ปุ่ม…

How-to Windows 8.1

ติดตั้ง Windows 8.1 บนพีซีที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel – 7th Gen (Kaby Lake) ได้หรือไม่

0

ถ้าใครพยายามติดตั้ง Windows 8.1 หรือเวอร์ชันเก่ากว่าบนเครื่องพีซีที่ใช้โปรเซสเซอร์อินเทลรุ่นที่ 7 (โค้ดเนม Kaby Lake) ถึงแม้ว่าการติดตั้งจะประสบความสำเร็จแต่เมื่อเริ่มใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง (เพียงไม่กี่นาที)…

1 28 29 30 31 32 104