How-to Mozilla Firefox

ใช้งาน Save Login ใน Firefox อย่างไรให้ปลอดภัย

0

ฟีเจอร์บันทึกการล็อกอิน (Save Login) ของ Firefox นั้นเหมือนกับดาบ 2 คม เพราะว่าถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ แต่อาจทำให้ถูกขโมยรหัสผ่านได้ถ้าหากว่าใครใช้ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธี…

How-to

การสร้าง Windows PE USB Flash Drive

0

Windows PE เป็นหนึ่งในเครื่องมือสามัญที่ผู้ดูแลระบบ Windows ควรมีไว้ในกล่องเครื่องมือประจำตัว เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการติดตั้ง Windows การกู้ระบบ และยังสามารถประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง เช่น…

How-to

ตั้งให้ปุ่ม Num Lock ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องพีซี

0

ผมไม่แน่ใจว่าผู้ใช้พีซีในประเทศอื่นๆ ไม่นิยมใช้ปุ่ม Num Lock เหมือนคนไทยหรืออย่างไร ทำให้ผู้ผลิตพีซีอย่างเช่น HP และ Dell จึงไม่ตั้งให้ปุ่ม…

1 29 30 31 32 33 106