Browsing: Cloud

How-to

การลงทะเบียน Office 365 Education – แผน A2 (ฟรี)

0

ผมมีโอกาสได้เซ็ตอัพระบบ Office 365 Education แผน A2 ซึ่งเป็นบริการฟรีสำหรับสถานศึกษา สำหรับการเซ็ตอัพนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเนื่องจากมีหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนไม่สามารถทำได้เองและต้องประสานกับผู้ที่รับผิดชอบเป็นคนดำเนินการ จึงขอนำประสบการณ์ดังกล่าวมาฝากครับ

Microsoft Office

แนะนำบริการ Office 365

0

บทความนี้จะขอแนะนำ Office 365 ซึ่งเป็นบริการของไมโครซอฟท์ โดยจะเน้นในส่วน Office 365 Education ซึ่งเป็นบริการสำหรับการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3…

Windows

วิธีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ Windows แบบ Remote ผ่านทาง OneDrive

0

วันนี้มีทิปการใช้งาน OneDrive ที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบมาฝากครับ เป็นวิธีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล (Remote) ผ่านทางแอป OneDrive ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้แม้ว่ามันจะไม่ได้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ OneDrive ก็ตาม