Tagged: Operating System

Windows 10 Insider Preview

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14372 ให้ Fast Ring Insiders

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14372 ให้กับ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast วัตถุประสงค์หลักในการออกพรีวิวตัวนี้ (พรีวิวตัวที่ 18 ของปี...

Windows 10 Insider Preview

ไมโครซอฟท์ออก Activation Troubleshooter เพื่อแก้ปัญหาการเปิดใช้งาน Windows 10 หลังเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

ใน Windows 10 Insider Preview Build 14371 ที่ไมโครซอฟท์ออกให้กับ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559...

Windows 10 Insider Preview

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14366 ให้ Fast Ring Insiders

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Insider Preview Build 14366 ให้ Insider ที่ตั้งค่าวงแหวนเป็น Fast บิลด์นี้เน้นแก้ปัญหาการทำงานเป็นหลักโดยที่มีการปรับปรุงแค่ 2 จุด คือ...