Browsing: System Administrator

How-to Windows 10

เพิ่มความปลอดภัย Remote Desktop บน Windows 10 โดยคอนฟิก Scope ใน Windows Firewall

0

บทความนี้ผมมีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) บน Windows 10 มาฝาก เทคนิคที่ว่าคือ การกำหนด Scope…

Windows Server Windows Server 2012 R2

ติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2

0

สืบเนื่องจากผมต้องการที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งบน Windows Server 2012 R2 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวต้องการฟีเจอร์ .NET Framework 3.5 ในการทำงาน…

How-to

วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Shut down หรือ Restart Windows

0

จากประสบการณ์ที่เคยดูแลการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสาธารณะ พบว่าหลังจากผู้ใช้บางคนจะทำการปิดเครื่องใช้งานแล้วเสร็จทำให้ต้องเสียเวลาเปิดเครื่องใหม่หลายครั้งในแต่ละวัน ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการตั้งค่า Windows เพื่อไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปิดเครื่องตามวิธีการด้านล่างครับ

1 2 3 6