Tagged: Tutorials

แนวทางการตรวจสอบและแก้ปัญหา Wi-Fi บน Windows 10

แนวทางการตรวจสอบและแก้ปัญหา Wi-Fi บน Windows 10

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi บนเครื่องพีซี Windows 10 มาฝากเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้งานหรือต่อยอดต่อไปครับ Share Thisby

Windows 10

เพิ่มความปลอดภัย Remote Desktop บน Windows 10 โดยคอนฟิก Scope ใน Windows Firewall

บทความนี้ผมมีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) บน Windows 10 มาฝาก เทคนิคที่ว่าคือ การกำหนด Scope ใน Windows Firewall ครับ Share...

Remote Desktop Client

เปลี่ยนพอร์ต Remote Desktop บน Windows 10

ผมเคยแนะนำวิธีการเปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop) บน Windows 10 ไปแล้วก่อนหน้านี้ (อ่านได้ที่ เปิด Remote Desktop บน Windows 10) สำหรับบทความนี้ผมจะแนะนำวิธีเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลโดยการเปลี่ยนพอร์ตที่มันใช้ทำงานครับ...

Windows 10

ปิดการแจ้งเตือนแอป Get Office บน Windows 10

ถ้าคุณใช้ Windows 10 แล้วรู้สึกรำคาญกับการแจ้งเตือนให้สมัครใช้งาน Office 365 อยากให้คุณทราบว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น เพราะผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกันและคิดว่ามีผู้ใช้ Windows 10 จำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นเดียวกับเรา แล้วการแจ้งเตือนดังกล่าวนี้มาจากไหน และจะปิดหรือยกเลิกได้หรือไม่อย่างไร วันนี้ผมมีรายละเอียดมาฝากครับ Share...

Windows 10

การเปิด Command prompt ด้วย File Explorer

ปกติผมจะเปิดคอมมานด์พร้อมท์ (Command Prompt) ด้วยการกด Windows + X หรือคลิกขวา Start แล้วเลือก Command Prompt หรือบางครั้งใช้วิธีกด Windows +...