Tagged: Windows 8.1

Windows 10

อัพเกรดแท็บเล็ต Latitude 10 Windows 8 เป็น Windows 10 Technical Preview

สวัสดีครับ ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีทดสอบ Windows 10 Technical Preview ไปแล้วหลายแนวทาง เช่น ติดตั้งแบบ Clean Install หรือ อัพเกรดจาก Windows 7 หรือ...

Windows 8.1

วิธี Shrink และ Extend พื้นที่ Volume บน Windows 8.1

คิดว่าหลายคนคงยังจำความยุ่งยากในการจัดการฮาร์ดดิสก์บน Windows XP ได้ เนื่องจาก Disk Manager มีความสามารถจำกัด ดังนั้นถ้าต้องจัดการฮาร์ดดิสก์ขั้นสูง เช่น ลดขนาดโวลุ่ม (Shrink Volume) จะต้องใช้โปรแกรมเธิร์ดปาร์ตี้ แต่นับตั้งแต่...

Choose an operating system

การรีสโตร์ Windows 8/8.1 Boot Options Menu

คิดว่าใครที่ทำการติดตั้ง Windows แบบ Multiboot คือ ติดตั้ง Windows หลายตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อใช้ทดสอบโปรแกรมหรือทดสอบการทำงานต่างๆ น่าจะประสบปัญหาเมนูตัวเลือกการบูท (Boot Options Menu) เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับผม วันนี้ผมจึงมีวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวมาฝากครับ Share...

Choose an operating system

การรีสโตร์หน้าจอ Choose an operating system บนเครื่อง Multiboot Windows

ผมมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้ง Windows แบบ Multiboot โดยมี Windows 8.1 เป็นระบบหลัก แต่หลังจากผมทำการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 ทำให้หน้าจอ Choose...

วิธีแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0x800F081F เมื่อทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1

วิธีแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0x800F081F เมื่อทำการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1

สวัสดีครับ ผมพบปัญหาในการติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 8.1 อีกแล้ว โดยปัญหาที่พบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ได้แก้ปัญหา Error code: 0x800F090 เสร็จแล้ว...