การติดตั้ง Windows 8.1 ด้วย USB Flash Drive (Clean Install)

0

สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้ผมจะสาธิตวิธีการติดตั้ง Windows 8.1 เวอร์ชัน Enterprise ด้วยยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) ในแบบติดตั้งใหม่ (หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่า Clean Install) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เปล่ามาฝาก มีขั้นตอนแบบไหนอย่างไรอ่านได้จากรายละเอียดด้านล่างครับ

การติดตั้ง Windows 8.1
การติดตั้ง Windows 8.1 ด้วยยูเอสบีแฟลชไดรฟ์แบบติดตั้งใหม่ในบทความนี้ ผมใช้ Windows 8.1 รุ่น Enterprise เวอร์ชันทดลองใช้งาน 90 วัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากไมโครซอฟท์ สามารถอ่านวิธีการดาวน์โหลดได้จากเรื่อง ดาวน์โหลด Windows 8.1 Enterprise เวอร์ชันทดลองใช้ 90-day (ต้องลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft เช่น Hotmail หรือ Outlook) โดยในการติดตั้งนั้นต้องเริ่มต้นระบบด้วยยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (ใช้ดีวีดีแทนก็ได้ครับ) โดยสามารถอ่านวิธีการสร้างตัวติดตั้ง Windows 8.1 ด้วยแฟลชไดรฟ์ได้ ที่นี่ ครับ

เมื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว จากนั้นคุณสามารถทำการติดตั้ง Windows 8.1 ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ทำการเริ่มต้นระบบด้วยชุดติดตั้ง Windows 8.1 แบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จากนั้นบนหน้า Windows Setup ให้เลือกภาษาที่ต้องการ และตั้งค่าอื่นๆ ตามความต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป ในที่นี้เลือก:

  • Language to install: English
  • Time and currency format: English (United States)
  • Keyboard or input method: US

รูปที่ 1

2. บนหน้า Windows Setup ดังรูปด้านล่างให้คลิก Install Now เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows 8.1

รูปที่ 2

3. บนหน้า License terms ให้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงการใช้งานเสร็จแล้วให้คลิกเช็คบ็อกซ์ I accept the license terms จากนั้นคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 3

4. บนหน้า Which type of installation do you want? ดังรูปด้านล่างให้เลือกเป็น Custom: Install Windows only (advanced)

รูปที่ 4

5. บนหน้า Where do you want to install Windows? ให้เลือก Hard Disk หรือ Partition ที่ต้องการติดตั้ง (ในที่นี้เลือก Drive 0) เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 5

6. ระบบจะเริ่มทำการติดตั้ง Windows 8.1 โดยจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ Copying Windows files, Getting files ready for installation, Installing features, Installing updates และ Finishing up ให้รอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

รูปที่ 6

7. บนหน้า Personalize ให้ทำการตั้งค่าสีโดยการเลื่อนตัวสไลด์เลือกสีที่ต้องการและตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใส่ชื่อที่ต้องการในช่อง PC name เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 7

8. บนหน้า Settings จะให้เลือกการตั้งค่าระบบ Windows โดยมี 2 ตัวเลือก คือ Use express settings ซึ่งเป็นการตั้งค่าระบบตามที่ไมโครซอฟท์กำหนดไว้ล่วงหน้า (ตั้งค่าแบบด่วน) และ Customize ซึ่งให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบการทำงานด้วยตนเอง ให้เลือกตามความเหมาะสม ในตัวอย่างนี้เลือกแบบ Use express settings เพื่อความรวดเร็ว กรณีที่ต้องการกำหนดค่าต่างๆ ด้วยตนเองให้เลือก Customize แล้วดำเนินตามคำสั่งบนจอจนแล้วเสร็จ

รูปที่ 8

9. บนหน้า Sign in to your Microsoft account ให้ใส่บัญชีไมโครซอฟท์ (เช่น Hotmail, Messenger, SkyDrive, Windows Phone, Xbox LIVE หรือ Outlook.com) ในช่อง Email address และรหัสผ่านในช่อง Password เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 9

กรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้บัญชีไมโครซอฟท์ได้ โดยระบบจะแจ้งให้ทำการสร้างบัญชีบนเครื่องแทน ให้คลิก Create a local account

รูปที่ 10

จากนั้นบนหน้า Your account ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ในช่อง User name แล้วกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง ในช่อง Password และ Reenter password จากนั้นพิมพ์ข้อมูลช่วยจำรหัสผ่านในช่อง Password hint เสร็จแล้วคลิก Finish จากนั้นระบบจะดำเนินการต่อใน ขั้นตอนที่ 14

รูปที่ 11

10. บนหน้า Help us protect your info ถ้ามีรหัสความปลอดภัย (Security code) อยู่แล้วให้คลิก I have a code ถ้ายังไม่มีให้คลิก Next เพื่อให้ทำการส่งรหัสความปลอดภัยไปยังอีเมลที่กำหนด

กรณีเลือก I can’t do this right now ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 13

รูปที่ 12

11. บนหน้า Help us protect your account ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยที่มีหรือที่ได้รับทางอีเมลที่ระบุในขั้นตอนที่ 10 เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 13

12. หากมีประวัติการติดตั้ง Windows 8/8.1 บนพีซีเครื่องอื่นจะสามารถทำการคัดลอกการตั้งค่าระบบจากพีซีเหล่านั้นได้ โดยการเลือกพีซีตัวที่ต้องการดังรูปด้านล่าง หรือเลือก Setup as a new PC instead เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 14

13. บนหน้า SkyDrive is your cloud storage จะให้เลือกว่าจะเปิดใช้งานการเก็บข้อมูลด้วย SkyDrive หรือไม่ (ค่าเริ่มต้นกำหนดให้ใช้ SkyDrive) คลิก Next เพื่อใช้งาน SkyDrive และไปยังขั้นตอนถัดไป หากไม่ต้องการให้คลิก Turn off these SkyDrive settings (not recommended) แล้วดำเนินการคำสั่งบนจอ

รูปที่ 15

14. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมระบบตามการตั้งค่าด้านบน ติดตั้งแอพ และ ฯลฯ (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาทำงานหลายนาที) เสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้า Start สำหรับให้เริ่มใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 16

หลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จจะได้หน้าจอ Start แบบใหม่ใน Windows 8.1 ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 17

สำหรับรูปด้านล่างเป็นหน้า Apps แบบใหม่ใน Windows 8.1

รูปที่ 18

สำหรับรูปด้านล่างเป็นหน้า Desktop และ Wallpaper แบบใหม่ใน Windows 8.1

รูปที่ 19

สำหรับรูปด้านล่างข้อมูล System ของ Windows 8.1 Enterprise Evaluation

รูปที่ 20

สำหรับรูปด้านล่างเป็นหน้าจอ Lock แบบใหม่ใน Windows 8.1

รูปที่ 21

สรุป
การติดตั้ง Windows 8.1 นั้นคุณต้องวางแผนก่อนว่าจะใช้การลงชื่อบัญชีผู้ใช้โลคอลหรือว่าจะใช้บัญชีของไมโครซอฟท์ซึ่งถ้าใช้แบบหลังนั้นจะเป็นการทำงานแบบ Single Sing-On (SSO) คือลงชื่อครั้งเดียวสามารถใช้บริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Windows Store, Mail, People และ SkyDrive เป็นต้น แต่วิธีการนี้จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในระหว่างการติดตั้ง อย่างไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการลงชื่อเข้าใช้งานได้ในภายหลัง แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้แบบไหน หลังติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมทำการอัพเดต Windows ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความปลอดภัยครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.