วิธี Sign in เข้า Windows 8.1 โดยอัตโนมัติ

0

สวัสดีครับ คิดว่ามีหลายท่านที่ไม่ยอมกำหนดรหัสผ่านในระหว่างทำการติดตั้ง Windows 8.1ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการเสียเวลาป้อนรัสผ่านเมื่อต้องการใช้งาน แต่เนื่องจากการใช้งานลักษณะนี้ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งและมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมตีจากมัลแวร์หรือแฮกเกอร์สูงอีกด้วย ดังนั้นผมจึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีการที่กล่าวนี้โดยเด็ดขาด และที่สำคัญยังมีวิธีการที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่านี้ในการเข้าใช้งาน Windows 8.1 โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่านครับ

โดยปกติแล้ว ถ้าเราตั้งรหัสผ่านบน Windows 8.1 จะทำให้ต้องป้อนรหัสผ่านบนหน้าลงชื่อเข้า (Sign-in screen) ดังรูปด้านล่าง อย่างไรก็ตาม เราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้โดยการตั้งให้ทำการลงชื่อเข้า Windows 8.1 โดยอัตโนมัติ ตามวิธีการด้านล่างครับ

รูปที่ 1: Windows 8.1 Sign-in Screen

สำหรับวิธีการลงชื่อเข้า Windows 8.1 โดยอัตโนมัติมีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม Windows + R หรือคลิกขวาเมนูเริ่ม (Start menu) แล้วคลิก Run

รูปที่ 2: Run

จากนั้นพิมพ์ netplwiz ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3: Open netplwiz

2. บนหน้า User Accounts ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

2.1. คลิกเลือกบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการลงชื่อเข้า Windows 8 โดยอัตโนมัติ

2.2. ยกเลิกการเลือก User must enter a user name and password to use this computer

2.3. คลิก Apply จะปรากฏหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Automatically sign in จากนั้นดำเนินการต่อในข้อ 3.

รูปที่ 4: User Accounts

3. บนหน้า Automatically sign in ให้ป้อนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ทำการเลือกในข้อ 2. ในช่อง Password และ Confirm Password เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นคลิก OK บนหน้า User Accounts เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 5: Automatically sign in

ข้อสังเกต: ใครจะนำวิธีการในบทความนี้ไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยผมแนะนำให้ใช้ผู้ใช้มาตรฐาน (Standard users) เท่านั้น ไม่ควรใช้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrators) ครับ

ข้อจำกัด: วิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows 7, 8 และ 8.1 แต่จะไม่รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก Windows Server โดเมน (Active Directory Domain Services – AD DS)

สรุป
หลังจากทำการตั้งให้ลงชื่อเข้า Windows 8.1 โดยอัตโนมัติเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเมื่อทำการเปิดหรือเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบก็จะทำการลงชื่อเข้าด้วยบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

ท้ายนี้ สำหรับท่านที่ไม่ยอมตั้งรหัสผ่านเพราะไม่อยากเสียเวลาป้อนรหัสผ่านในตอนเข้าใช้เครื่อง ผมขอแนะนำให้ท่านตั้งรหัสผ่านและใช้การลงชื่อเข้าใช้งานด้วยวิธีการด้านบนเพื่อความปลอดภัยครับ

แแหล่งข้อมูล
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.