การสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ PC settings

0

สวัสดีครับ โดยทั่วไปแล้วเราสามารถทำการสร้างผู้ใช้ (User) บน Windows 8.1 ได้หลายวิธี เช่น  ใช้เครื่องมือใน Control Panel ใช้บรรทัดคำสั่ง และใช้ PC settings สำหรับในบทความนี้ผมขอนำวิธีการใช้ PC settings ก่อนเป็นลำดับแรก สำหรับวิธีการอื่นจะนำมาฝากในโอกาสต่อไปครับ

ก่อนจะลงมือสร้างผู้ใช้ขอแนะนำ PC settings นั้นเป็นแผงควบคุมหรือ Control Panel สมัยใหม่ โดยบน Windows 8.1 นั้นได้รับการปรับปรุงให้มีความสามารถเข้าถึงตัวเลือกและการตั้งค่าเกือบทั้งหมดที่มีในแผงควบคุมแบบปกติ โดยเฉพาะในด้านการสร้างผู้ใช้ด้วย PC settings บน Windows 8.1 นั้นจะ

สามารถกำหนดประเภทได้ในตัวเองว่าเป็นผู้ใช้มาตรฐาน (Standard user) หรือผู้ดูแลระบบ (Administrator) ได้ (บน WIndows 8 สร้างผู้ใช้ได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถกำหนดประเภทผู้ใช้ได้)

วิธีการสร้างผู้ใช้ใหม่บน Windows 8.1 โดยใช้ PC settings มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก Settings ดังรูปที่ 1 จากนั้นแตะหรือคลิก Change PC Settings ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1

 

รูปที่ 2

2. บนหน้า PC settings ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้แตะหรือคลิก Accounts ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

3. บนหน้า Accounts ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้แตะหรือคลิก Other accounts จากนั้นภายใต้ประเภท Manage other accounts ด้านขวามือให้แตะหรือคลิก Add an account ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

4. บนหน้า How will this person sign in? ดังรูปที่ 5 ให้แตะหรือคลิก Sign in without a Microsoft account

รูปที่ 5

5. บนหน้า Add a user ดังรูปที่ 6 ให้แตะหรือคลิกปุ่ม Local account

รูปที่ 6

6. บนหน้า Add a user ดังรูปที่ 7 ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ในช่อง User name แล้วกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง ในช่อง Password และ Reenter password จากนั้นพิมพ์ข้อมูลช่วยจำรหัสผ่านในช่อง Password hint เสร็จแล้วแตะหรือคลิก Next

รูปที่ 7

7.บนหน้าต่าง Add a user ดังรูปที่ 8 ให้แตะหรือคลิก Finish จะได้ผู้ใช้ใหม่ดังรูปที่ 8 หากต้องการสร้างผู้ใช้เพิ่มให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3-7 จนได้ผู้ใช้ครบตามความต้องการ

รูปที่ 8

การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้เป็น Administrator
ถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ผู้ใช้ใหม่บนระบบแล้ว แต่เนื่องจากผู้ใช้ที่ทำการสร้างขึ้นใหม่จะเป็นผู้ใช้มาตรฐาน ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) เราสามารถทำได้จาก PC Settings ในทันทีตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้า Accounts ดังรูปที่ 9 ให้แตะหรือคลิกผู้ใช้ที่ต้องการจากนั้นแตะหรือคลิกปุ่ม Edit

รูปที่ 9

2. บนหน้า Edit account ภายใต้ประเป็น Account type ให้เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ Administrator, Standard user และ Child เสร็จแล้วแตะหรือคลิก OK ดังรูปที่ 10

 รูปที่ 10

ผลการทำงาน
บน Windows 8.1 เราสามารถทำการสร้างผู้ใช้และตั้งประเภทผู้ใช้ได้จากโดยตรงจาก PC settings แย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการตั้งค่าขั้นสูง เช่น กำหนดให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในการล็อกออนครั้งแรก หนีไม่พ้นต้องใช้ “Computer Management” เหมือนเดิมครับ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการสร้างผู้ใช้ด้วย PC settings เหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตที่ใช้จอสัมผัสมากกว่าบนโน้ตบุ๊กหรือพีซีครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.