วิธีการลงชื่อเข้า Windows 8.1 ด้วย Microsoft account

0

เนื่องจากเราสามารถลงชื่อ (Sign in) เข้า Windows 8.1 ได้ 2 แบบ คือ ใช้บัญชีบนเครื่อง (Local account) หรือใช้บัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft account) ซึ่งปกติแล้วระบบจะให้เลือกวิธีการลงชื่อในระหว่างการติดตั้ง Windows 8.1 อย่างไรก็ตามเราสามารถทำการสลับจากการใช้บัญชีบนเครื่องไปเป็นบัญชีไมโครซอฟท์ หรือกลับกันในภายหลังได้ ถ้าต้องการ วันนี้ผมจึงมีวิธีการทำมาฝากครับ

ขั้นตอนการสลับจากการใช้ Local account ไปเป็น Microsoft account
เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ผมขอแบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: บนหน้า Windows Store ให้ปัดขอบจอด้านขวาแล้วแตะ Settings (รูปที่ 1) จากนั้นแตะ Change PC settings (รูปที่ 2)

  • สำหรับการใช้งานด้วยเมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอจากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก Settings (รูปที่ 1) จากนั้นคลิก Change PC settings (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 1

 

รูปที่ 2

 

ขั้นตอนที่ 2: บนหน้า PC Settings โดยปกติแล้วในคอลัมน์ด้านซ้ายนั้นระบบจะเลือกหัวข้อ  Your account โดยเริ่มต้น จากนั้นในด้านขวามือให้แตะหรือคลิก Connect to a Microsoft account

รูปที่ 3

 

ขั้นตอนที่ 3: บนหน้า Switch to a Microsoft account on this PC ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีที่กำลังใช้งาน (ในตัวอย่างนี้คือ SARANITUS) จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่ม Next จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 5

รูปที่ 4

 

รูปที่ 5

 

ขั้นตอนที่ 4: จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ 9 ใน การติดตั้ง Windows 8.1 แบบ Clean Install จนแล้วเสร็จครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.