การย้ายข้อมูลจาก Windows XP ไปยัง Windows 8.1 ตอนที่ 2

0

สวัสดีครับ, วันนี่มีตอนที่ 2 ของ การย้ายข้อมูลจาก Windows XP ไปยัง Windows 8.1 มาฝากจากที่ติดค้างไว้ในบทความที่แล้ว สำหรับในตอนที่ 2 นี้จะเป็นการดำเนินการบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่รันด้วย Windows 8.1

บนพีซี Windows 8.1
หลังจากทำขั้นตอนต่างๆ บนเครื่องพีซี Windows XP จากนั้นเราจะต้องย้ายการทำงานไปบนเครื่องพีซีปลายทางที่รันด้วย Windows 8.1 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม PCmover Express จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มการย้ายข้อมูล จากนั้นบนหน้าบนหน้า Preparing Computers for Transfer ดังรูปที่ 1 ให้เลือก Windows 7/8 จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 1

2. บนหน้า Connection Method ดังรูปที่ 2 ให้เลือกแบบ Wifi or Wired Network จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 2

3.บนหน้า Identify Old Computer โดยปกติจะปรากฏชื่อเครื่อง Windows XP ในช่อง Network Name โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีเครื่อง Windows XP หลายตัวสามารถป้อนที่ที่ต้องการได้เองหรือจะใช้วิธีการคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการก็ได้เช่นกันครับ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 3

4. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เครื่องพีซี In Progress – Analyzing PC ซึ่งจะมีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอนด้วยกัน (เหมือนกันกับบนเครื่อง Windows XP) ให้รอจนโปรแกรมทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 4

5. บนหน้า Customize Transfer ให้ทำการทบทวนหัวข้อต่างๆ เพื่อตรวจหาประเด็นที่เป็นปัญหา (หรืออาจจะเป็นปัญหา) โดยเฉพาะหัวข้อ User Account Selection ถ้าเกิดปัญหาชื่อบัญชีบน Windows XP ไม่ตรงกันกับชื่อบัญชีบน Windows 8.1

รูปที่ 5

เมื่อคลิกหัวข้อ User Account Selection จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 6 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดของ User – Old วึ่งเป็นบัญชีบน Windows XP และ User -New ซึ่งเป็นชื่อบัญชีบน Windows 8.1 และ Type ซึ่งเป็นประเภทของบัญชีที่จะทำการโอนย้ายข้อมูล

รูปที่ 6

ในขั้นตอนนี้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อบัญชี ทำได้โดยการคลิกปุ่ม Edit User ในภาพที่ 2 ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 7 จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตามความต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK บนรูปที่ 7 และคลิกปุ่ม Done บนรูปที่ 6 เพื่อกลับไปยังหน้า Customize Transfer (รูปที่ 5) เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 7

6. บนหน้า Recommended Options for yore new PC ดังรูปที่ 8 ไมโครซอฟท์มีแอบเนียนขายของ ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถตั้ง Bing เป็นบริการค้นหาข้อมูลเริ่มต้นบน Internet Explorer (IE) ได้ฟรี (ถ้าหากต้องการ) และเลือกติดตั้ง Office 365 ได้ (ทดลองใช้งานฟรี 30 วันหลังจากนั้นหากต้องการใช้งานต่อจะต้องเสียค่าบริการ) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 8

7. บนหน้า Ready To Transfer ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มต้นการย้ายข้อมูล แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ (เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล)

รูปที่ 9

รูปที่ 10

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 11 ให้คลิก OK ผ่านไปได้เลย ปัญหาเกิดจากไม่สามารถสร้างบัญชี Administrator ได้

รูปที่ 11

8. เมื่อการย้ายข้อมูลแล้วเสร็จจะปรากฏหน้า Done ดังรูปที่ 12 ให้คลิกปุม Finish เพื่อจบการย้ายข้อมูลจากเครื่องพีซี Windows XP ไปยังเครื่องพิซี Windows 8.1

เคล็ดลับ: หากต้องการดูรายละเอียดการทำงานให้คลิกปุ่ม View Report แล้วเลือกรายงานที่ต้องการ

รูปที่ 12

ผลการทำงาน
หลังจากผ่านการทำงานหลายขั้นตอนและการรอให้การย้ายข้อมูลแล้วเสร็จอีกหลายนาที (เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล) ก็ได้เวลาตรวจสอบผลการทำงาน

หลังการทำงานแล้วเสร็จ ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บอยู่ใน My Documents ของเครื่องพีซี Windows XP ประกอบด้วย ไฟล์ต่างๆ, Downloads, My Music, My Pictures และ My Videos (ดูรูปที่ 13 ประกอบ ) จะถูกเก็บไปอยู่ที่ This PC บนเครื่อง Windows 8.1

รูปที่ 13

บน Windows 8.1 จะได้ข้อมูลลักษณะดังรูปที่ 14

รูปที่ 14

สำหรับวิธีการย้ายข้อมูลจากพีซีเครื่องเก่าที่รันด้วย Windows XP ไปไว้บนพีซีเครื่องใหม่ที่รันด้วย Windows 8.1 คงมีขั้นตอนเพียงแค่นี้ และหวังว่าบทความนี้คงเป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้ Windows XP ที่ต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Windows รุ่นใหม่ได้ไม่มากก็น้อยครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.