Windows XP จาก 25 ตุลาคม 2544 – 8 เมษายน 2557

สวัสดีวันสิ้นเดือน – เดือนมีนาคม 2557 ครับ วันนี้นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 ของปีและเป็นวันเงินเดือนออกของมนุษย์เงินเดือนแล้ว ยังเป็นวันนับถอยหลัง 8 วัน ก่อนไมโครซอฟท์จะหยุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา (Extended Support) แก่ Windows XP Service Pack 3 (SP3) ในวันที่ 8 เมษายน 2557 วันนี้เลยขอนำเกร็ดเล็กเกร็กน้อยของ Windows XP มาฝากครับ

สำหรับประวัติ Windows XP นั้นต้องย้อนกลับไปยังเมื่อกว่า 12 ปีที่แล้ว โดยออกเวอร์ชัน RTM เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 (2001) หลังจากนั้น 2 เดือนจึงออกอย่างเป็นทางการ (ทางเทคนิคเรียกว่า General Availability) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 หลังจากนั้นมีการออกเซอร์วิสแพ็ค (Service Pack, SP) ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ SP1, SP1a, SP2, SP2b, SP2c และ SP3 ซึ่งเป็นเซอร์วิสแพ็คล่าสุดและสุดท้าย และถ้านับตั้งแต่ออกอย่างเป็นทางการจนถึงวันหยุดการสนับสนุน Windows XP จะมีอายุ 12 ปี 5 เดือน 14 วันด้วยกัน

ถึงแม้ว่าจะออกมากว่า 12 ปีแล้วแต่ยังมีผู้ใช้ Windows XP มากเป็นอันดับ 2 (29.53%*) ซึ่งเป็นรองเพียง Windows 7 (47.31%*) เท่านั้นและยังมีผู้ใช้มากกว่า Windows 8 (Windows 8 + 8.1, 6.38%*) เกือบ 3 เท่าด้วยกัน

สำหรับประวัติของ Windows XP ตั้งแต่เวอร์ชัน RTM จนถึง SP3 มีดังต่อไปนี้

  • Windows XP RTM ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 (2001)
  • Windows XP General Availability (GA) ออกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 (2001)
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1) ออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 (2002)
  • Windows XP Service Pack 1a (SP1a) ออกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 (2003)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2) ออกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 (2004)
  • Windows XP Service Pack 2b (SP2b) ออกในเดือนสิงหาคม 2549 (2006)
  • Windows XP Service Pack 2c (SP2c) ออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 (2007)
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3) ออกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 (2008)

ทางเลือกของผู้ใช้ Windows XP
แม้ว่าหลังวันที่ 8 เมษายน 2557 จะยังคงใช้งาน Windows XP ต่อไปได้ แต่ท่านต้องตะหนักไว้ว่าท่านต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวเอง แต่ในความคิดเห็นของผม-ผมแนะนำให้ทำการอัพเกรดไปเป็น Windows เวอร์ชันใหม่กว่า อย่างเช่น Windows 8.1 (มีค่าใช้จ่าย) เนื่องจากจะได้ทั้งประสิทธิภาพการทำงานและมีความปลอดภัยมากกว่าครับ

แต่ไม่ว่าอย่างไร Windows XP จะเป็นความทรงจำที่ดีของผู้ใช้พีซีไปอีกนานเท่านาน

ป.ล. อ่านวิธีการอัพเกรดWindows XP ไปเป็น Windows 8.1 ได้ที่ การย้ายข้อมูลจาก Windows XP ไปยัง Windows 8.1

* ข้อมูลจากการสำรวจโดย NetMarketShare

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Microsoft Ends Support for Windows XP

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather