วิธีตั้งค่าการสลับภาษาด้วย Grave Accent ให้ผู้ใช้ทุกคนบน Windows 8.1

ในตอนที่แล้วผมได้แนะนำวิธีการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) บน Windows 8.1 ไปแล้ว (อ่านรายละเอียด) อย่างไรก็ตาม การคอนฟิกดังกล่าวจะมีผลเฉพาะผู้ใช้ในขณะนั้นเท่านั้น (ผู้ใช้ที่กำลังลงชื่อเข้าระบบ) ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานบนพีซีส่วนตัวที่ใช้งานเพียงคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นการใช้งานบนพีซีที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคน (ใช้งานแบบบัญชีใครบัญชีมัน) จะต้องทำการคอนฟิกให้กับผู้ใช้แต่ละคน วิธีการนี้ใช้ได้ดีในกรณีที่มีผู้ใช้ไม่มากแต้ไม่ค่อยสะดวกถ้ามีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหานี้สามารถทำการแก้ไขได้ง่ายๆ โดยการคัดลอกการตั้งค่าภาษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้มีผลกับผู้ใช้ทุกคน

สำหรับวิธีการตั้งค่าภาษาให้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้มีผลกับผู้ใช้บน Windows 8.1 ทุกคนทั้งที่มีอยู่บนระบบอยู่แล้วหรือที่จะสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตจะต้องดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมาส์ขวาบนปุ่ม Start ซึ่งอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอ หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Control Panel จากนั้นบนหน้า Control Panel ภายใต้หัวข้อ Clock, Language and Region ให้คลิก Add a language ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

 

ขั้นตอนที่ 2: บนหน้า Language ให้คลิก Advanced settings ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

 

ขั้นตอนที่ 3: บนหน้าต่าง Advanced settings ให้คลิก Apply language settings to the welcome screen, system accounts and new user account ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

 

ขั้นตอนที่ 4: บนหน้า Region บนแท็บ Administrative ให้คลิก Copy settings ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4

 

ขั้นตอนที่ 5: บนหน้า Welcome screen and new user accounts settings ภายใต้หัวข้อ Copy your current settings to: ให้คลิกเลือก Welcome screen and system accounts และ New user accounts (ดูภาพที่ 5 ประกอบ) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นคลิก OK บนหน้า Region แล้วปิดหน้าต่าง Advanced settings เพื่อจบการทำงาน

ภาพที่ 5

 

ผลการทำงาน
เมื่อทำการตั้งค่าตามขั้นตอนด้านบนเสร็จเรียบร้อย จะทำให้ผู้ใช้ทั้งที่มีอยู่บน Windows 8.1 อยู่แล้ว และผู้ใช้ที่ทำการสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตทำการลงชื่อเข้าระบบก็จะสามารถใช้การสลับระหว่างภาษาอังกฤษ-ไทยโดยการกดปุ่ม Grave Accent ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาทำการตั้งค่าใหม่

สำหรับวิธีการตั้งค่าภาษาให้เป็นค่าเริ่มต้นบน Windows 8.1 ก็มีเพียงเท่านี้ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather