วิธีการแสดงเมนูภาษาไทยบน Windows 8.1

0

ว่ากันถึงการคอนฟิกเกี่ยวกับภาษาไทยมา 2-3 ตอนแล้ว ในตอนนี้จะว่ากันต่อในเรื่องการเปลี่ยนเมนูและคำสั่งต่างๆ ของ Windows 8.1 เป็นภาษาไทย ซึ่งจะว่าไปแล้ววิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่จะต้องทำการติดตั้งภาษาไทยและชุดภาษาไทย (Thai Language Pack) ก่อน ซึ่งตัวหลังนี้จะต้องทำการดาวน์โหลดได้จากไมโครซอฟท์ (Windows มีตัวช่วยดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติครับ)

โดยก่อนที่จะลงมือคอนฟิกการแสดงเมนูและคำสั่งต่างๆ ของภาษาไทยบน Windows 8.1 จะต้องทำขั้นตอนก่อนหน้าดังนี้

  • ติดตั้ง ภาษาไทยบน Windows 8.1
  • ติดตั้งชุดภาษาไทย (Thai Language Pack – KB2839636)
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดชุดภาษาไทย (เฉพาะกรณียังไม่ได้ติดตั้ง)

หลังจากทำขั้นตอนด้านบนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมาส์ขวาบนปุ่ม Start ซึ่งอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอ หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Control Panel จากนั้นบนหน้า Control Panel ภายใต้หัวข้อ Clock, Language and Region ให้คลิก Add a language ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

ขั้นตอนที่ 2: บนหน้า Language ให้แตะหรือคลิก Options ของภาษาไทย (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) จากนั้นให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งชุดภาษาไทยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ภาพที่ 2

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้งชุดภาษาไทย บนหน้าต่าง Language options ให้แตะหรือคลิกบน Download and install language pack (ดูภาพที่ 3 ประกอบ) แล้วแตะหรือคลิก Yes ในหน้า User Account Control (ถ้ามี) รอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นให้แตะหรือคลิก Close บนหน้า Installation complete หลังจากติดตั้งชุดภาษาไทยเสร็จจะกลับไปยังหน้า Language จากนั้นให้คลิก Options (ดูภาพที่ 1 ประกอบ) เพื่อเปิดหน้าต่าง Language options

ภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 4: บนหน้าต่าง Language options ภายใต้หัวข้อ Thai ให้แตะหรือคลิก Make this the primary language ดังภาพที่ 4 เพื่อเปลี่ยนการแสดงเมนูต่างๆ ของ Windows 8.1 เป็นภาษาไทย

ภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากทำการคอนฟิกให้เปลี่ยนการแสดงภาษาเมนูและคำสั่งต่างๆ ของ Windows 8.1 เป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Change display language แจ้งให้ทำการลงชื่อออกเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ให้คลิก Log off now เพื่อลงชื่อออกออกจากระบบ

ภาพที่ 5

ขั้นตอนที่ 6: ทำการลงชื่อเข้าระบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ Windows 8.1 จะแสดงเมนู ชาร์ม ไทล์ และองค์ประกอบต่างๆ เป็นภาษาไทยดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6

หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยนการแสดงภาษาของ Windows 8.1 กลับไปเป็นภาษาอังกฤษให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบน แต่ให้เลือกดำเนินการในส่วนของภาษา English (United States)

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.