วิธีสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) บน Windows 8.1

สวัสดีครับ วันนี้มีวิธีคอนฟิกการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) บนพีซี Windows 8.1 มาฝาก ซึ่งเนื้อหาจะต่อเนื่องจากเรื่อง วิธีติดตั้งภาษาไทยบน Windows 8.1 ที่ได้สาธิตไปก่อนหน้านี้ครับ

บน Windows 8.1 นั้นเมื่อคุณทำการเพิ่มภาษา (เช่น ภาษาไทย) โดยเริ่มต้นคุณจะสามารถทำการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาที่ทำการเพิ่มใหม่ (ในกรณีนี้คือ ภาษาไทย)โดยการกดปุ่ม Windows + Space bar แต่ถ้าต้องการใช้ปุ่ม Grave Accent (~) หรือปุ่มตัวหนอน ทำการสลับระหว่างภาษาที่คุ้นเคยจะต้องทำการคอนฟิกเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมาส์ขวาบนปุ่ม Start ซึ่งอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอ หรือกดปุ่ม Windows + X แล้วคลิก Control Panel จากนั้นบนหน้า Control Panel ภายใต้หัวข้อ Clock, Language and Region ให้คลิก Add a language ดังรปูที่ 1

รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2: บนหน้า Language ดังรูปที่ 2 ให้คลิก Advanced settings

รูปที่ 2

ขั้นตอนที่ 3: บนหน้า Advanced settings ให้คลิก Change language bar hot keys ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

ขั้นตอนที่ 4: บนหน้า Text Services and Input Languages บนแท็บ Advanced Key Settings ให้คลิก Between input languages (Left Alt + Shift) จากนั้นคลิกปุ่ม Change Key Sequence ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

ขั้นตอนที่ 5: บนหน้า Change Key Sequence ดังรูปที่ 5 ภายใต้หัวข้อ Switch Input Language ให้คลิกเลือก Grave Accent (~) ในส่วน Switch Keyboard Layout ใช้ค่าดีฟอลท์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นคลิกปุ่ม OK บนหน้า Text Services and Input Languages แล้วปิดหน้าต่าง Advanced settings เพื่อจบการคอนฟิกการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วย Grave Accent (~)

รูปที่ 5

หลังจากทำการคอนฟิกตามขั้นตอนด้านบนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นคุณก็จะสามารถทำการสลับระหว่างภาษาอังกฤษ-ไทยได้ง่ายและรวดเร็วโดยการกดปุ่ม Grave Accent (~) ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather