[Review] Windows 8.1 Update ตอนที่ 2: หน้า Desktop

0

สวัสดีครับ สำหรับบทความตอนนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่อง รีวิว Windows 8.1 Update ตอนที่ 1: หน้าจอ Start โดยจะเป็นการรีวิวถึงความเปลี่ยนแปลงบนหน้าเดสก์ท็อป (Desktop) หลังจากอัปเดทเป็น Windows 8.1 Update ครับ

ย้ำอีกครั้ง สำหรับใครที่ยังไม่ทราบวิธีการติดตั้ง Windows 8.1 Update แนะนำให้ย้อนอ่านบทความเรื่อง วิธีการติดตั้ง Windows 8.1 Update

มีอะไรใหม่บนหน้า Desktop บน Windows 8.1 Update
หลังจากทำการอัปเดทเป็น Windows 8.1 Update ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่สัมผัสได้และน่าจะเป็นที่ถูกใจของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่จอสัมผัสส่วนใหญ่คือ เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign in) จะเข้าไปสู่หน้าเดสก์ท็อปแทนที่จะเป็นหน้าจอเริ่มเหมือนบน Windows 8 หรือ 8.1

ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากบน Windows 8.1 Update ได้ทำการเลือกตัวเลือก When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of start* ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

บน Windows 8/8.1 การสลับการทำงานระหว่างแอปเดสก์ท็อปและแอปสมัยใหม่นั้นหมายถึงการสลับไป-มาระหว่างหน้าเดสก์ท็อปกับหน้าจอเริ่มซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าอภิรมณ์เลยแม้แต่น้อย

บน Windows 8.1 Update ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข โดยเพิ่มความสามารถให้ทำการปักหมุดแอปสมัยใหม่ไปไว้บนแถบงานได้ทำให้เราสามารถทำการเปิดแอปที่ต้องการได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเดสก์ท็อปเพื่อกลับไปเปิดแอปบนหน้าจอเริ่มอีกต่อไป

ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากบน Windows 8.1 Update ได้เพิ่มตัวเลือก Show Windows Store apps on the taskbar บนหน้า Taskbar and Navigation properties ซึ่งตัวเลือกนี้ถูกเลือกตั้งแต่เริ่มต้น ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

หลังทำการอัปเดทเป็น Windows 8.1 Update เมื่อเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือ ไทล์ของแอป Store ถูกปักหมุดอยู่บนแถบงาน (Taskbar) ดังรูปที่ 3 นั้นหมายความว่าเราสามารถทำการเปิดแอป Store ได้จากหน้าเดสก์ท็อปได้โดยตรง ทำให้การซื้อหรือดาวน์โหลดแอปสมัยใหม่ (Modern app) จาก Windows Store ซึ่งเป็นร้านขายแอปสำหรับผู้ใช้ Windows 8.1 ทำได้สะดวกมากขึ้น

รูปที่ 3

นอกจากนี้ เมื่อเราทำการเปิดแอปสมัยใหม่แล้วกลับไปยังหน้าเดสก์ท็อป ไทล์ของแอปนั้น (หรือเหล่านั้น) จะแสดงอยู่บนแถบงานลักษณะดังรูปที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้เราสามารถสลับไปทำงานด้วยแอปสมัยใหม่ที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วโดยการแตะหรือคลิกเมาส์ หรือจะทำการปิดแอปที่ไม่ต้องการใช้งานต่อโดยการกดค้างหรือคลิกขวาแล้วเลือก Close window ก็ได้เช่นกัน

รูปที่ 4

การปักหมุดแอปสมัยใหม่ไปไว้บนแถบงานทำได้ทั้งจากหน้าจอเริ่มและจากหน้าเดสก์ท็อป

วิธีปักหมุดแอปสมัยใหม่ไปไว้บนแถบงานจากหน้าจอเริ่ม ให้กดค้างหรือคลิกขวาไทล์แอปที่ต้องการจากนั้นเลือก Pin to taskbar ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

วิธีปักหมุดแอปสมัยใหม่ไปไว้บนแถบงานจากหน้าเดสก์ท็อปนั้นใช้ได้เฉพาะกับแอปที่กำลังเปิดใช้งานเท่านั้น โดยกดค้างหรือคลิกขวาไทล์แอปที่ต้องการจากนั้นเลือก Pin this program to taskbar ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

บนไทล์ของแอปสมัยใหม่ที่กำลังเปิดใช้งานมีคำสั่งคลิกขวา (Context menu) ให้ใช้งาน  2 คำสั่ง โดยเมื่อทำการคลิกขวาบนไทล์ของแอปสมัยใหม่ที่กำลังเปิดใช้งานบนแถบงานจะปรากฏชื่อแอปและคำสั่ง Pin this program to taskbar และ Close window ดังรูปที่ 6 ด้านบน

การยกเลิกปักหมุดแอปสมัยใหม่จากแถบงานทำได้ทั้งจากหน้าจอเริ่มและจากหน้าเดสก์ท็อปเช่นเดียวกัน

วิธียกเลิกปักหมุดแอปสมัยใหม่จากแถบงานจากหน้าจอเริ่ม ให้กดค้างหรือคลิกขวาไทล์แอปที่ต้องการจากนั้นเลือก Unpin from taskbar ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7

วิธียกเลิกปักหมุดแอปสมัยใหม่จากแถบงานจากหน้าเดสก์ท็อป ให้กดค้างหรือคลิกขวาไทล์แอปที่ต้องการจากนั้นเลือก Unpin this program from taskbar ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

แอปสมัยใหม่ที่กำลังเปิดอยู่นั้นยังรองรับทัมบ์เนลพรีวิวอีกด้วย โดยเมื่อทำการชี้เมาส์บนไทล์ของแอปสมัยใหม่ที่กำลังเปิดอยู่จะปรากฏหน้าพรีวิวดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

* การเปิด Taskbar and Navigation properties ทำได้ได้โดยการคลิกขวาบนแถบงานแล้วเลือก Properties

สรุปความเปลี่ยนแปลงบนหน้า Desktop บน Windows 8.1 Update
โดยส่วนตัวผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบนหน้าเดสก์ท็อปบน Windows 8.1 Update คือ ความสามารถในการปักหมุดแอปสมัยใหม่ไปไว้บนแถบงานได้ซึ่งทำให้เราสามารถทำการเปิดแอปที่ต้องการได้โดยไม่ต้องกลับไปเปิดแอปบนหน้าจอเริ่ม สำหรับการบูตเครื่องเข้าหน้าเดสก์ท็อปโดยตรงนั้นไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะมีมาตั้งแต่บน Windows 8.1 แล้วเพียงแต่ไม่ได้คอนฟิกให้ทำงานตั้งแต่เริ่มเท่านั้น และเช่นเดิม ผมแนะนำให้ทดลองใช้งานและตัดสินด้วยตัวคุณเองจะเป็นการดีที่สุดครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.