วิธีเปลี่ยน Network Location บน Windows Server 2012 R2

0

วันนี้ผมมีประสบการณ์ความยุ่งยาก (กว่าที่คิด) ในการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย (Network Location) บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 จาก Public network ไปเป็น Private network มาแบ่งปัน ที่บอกว่ายุ่งยากเพราะว่าบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ไม่มีเครื่องมือแบบกราฟิกสำหรับใช้เปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายเหมือนบน Windows 8/8.1 แต่จะต้องใช้ Group Policy Editor (GP Editor) หรือ Windows PowerShell ซึ่งวิธีการหลังนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายกว่าและเป็นวิธีที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับ

โดยปกติแล้วเมื่อเราต่อเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 เข้ากับเครือข่าย ระบบจะถามให้เลือกว่าจะตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็นแบบไหนระหว่าง Public network  กับ Private network แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายในภายหลัง สามารถทำโดยใช้ GP Editor หรือ Windows PowerShell ซึ่งในความเห็นของผม GP Editor นั้นใช้งานค่อนข่างยากและใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแบบ GUI เท่านั้น ในขณะที่ Windows PowerShell ใช้งานง่ายกว่าและใช้ได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแบบ GUI และ Server Core ครับ

รูปที่ 1: Public network

สำหรับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ด้วย Windows PowerShell มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาบนปุ่ม Power จากนั้นเลือก Command Prompt (Admin)

2. บนหน้าต่าง Windows Command ให้พิมพ์คำสั่ง PowerShell ที่พร้อมท์คำสั่งเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

3. บนหน้าต่าง Windows PowerShell ให้พิมพ์คำสั่ง Get-NetConnectionProfile เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นให้ตรวจสอบว่าค่าของ InterfaceIndex เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนที่ 4 โดยในที่นี้คือ 12

รูปที่ 2: Get-NetConnectionProfile

4. บนหน้าต่าง Windows PowerShell ให้พิมพ์คำสั่งด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter โดยให้แทนค่าตัวเลขด้านขวามือของ InterfaceIndex ด้วยค่าที่ได้ในขั้นตอนที่ 3 ในที่นี้คือ 12

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 12 -NetworkCategory Private

รูปที่ 3: Set-NetConnectionProfile

*เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ที่ผมใช้อ้างอิงในบทความนี้เป็นแบบกลุ่มงาน (Workgroup) ครับ

ผลการทำงาน
หลังจากทำการรันคำสั่งตามวิธีการด้านบนตำแหน่งบนเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 จะเปลี่ยนจาก “Public network” เป็น “Private network” ดังรูปด้านล่าง (ทิป: สามารถใช้เปลี่ยนจาก “Private network” เป็น “Public network” ก็ได้เช่นกันครับ)

รูปที่ 4: Private network

ข้อมูลอ้างอิง
Set Network Location to Private in Windows 8.1/Server 2012 R2

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.