ไมโครซอฟท์กำหนดเส้นตายการติดตั้ง Windows 8.1 Update วันที่ 10 มิถุนายน 2557

0

สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องมาแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 8 และ 8.1 ที่ยังไม่ได้ทำการอัปเดทระบบไปเป็น Windows 8.1 Update นั้นคือ ไมโครซอฟท์ได้กำหนดเส้นตายให้ผู้ใช้ Windows 8.1 ต้องทำการติดตั้ง Windows 8.1 Update ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557* ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการอัปเดทต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัปเดทสำหรับแก้ไขปัญหาความปลอดภัยได้โดยเส้นตายนี้จะมีผลกับผู้ใช้ทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ Windows 8 และ 8.1 ในบริษัทหรือองค์กรที่จัดการระบบ Windows โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการระบบ อย่างเช่น Windows Server Update Services (WSUS), Windows Intune หรือ System Center Configuration Manager เป็นต้น ไมโครซอฟท์กำหนดเส้นตายให้ทำการติดตั้ง Windows 8.1 Update ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

 

การกำหนดเส้นตายในครั้งนี้ ไมโครซอฟท์ได้ขยายเวลาเพิ่มจากกำหนดเดิมออกไปอีก 30 วัน จากเดิมกำหนดไว้เป็นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ไปเป็นภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เหตุผลของการขยายเวลาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีเวลาทดสอบการทำงานของระบบและซอฟต์แวร์ต่างๆ บน Windows 8.1 Update มากขึ้น

ผลกระทบกับผู้ใช้ Windows 8 และ 8.1
แน่นอนว่าการกำหนดเส้นตายนี้มีผลกระทบกับผู้ใช้ Windows 8 และ 8.1 อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบีบให้ผู้ใช้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

ทางเลือกที่ 1: ติดตั้ง Windows 8.1 Update
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับผู้ใช้ Windows 8 และ 8.1 คือทำการติดตั้ง Windows 8.1 Update เพื่อให้สามารถรับการอัปเดทต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์จะออกในอนาคตซึ่งรวมถึงอัปเดทความปลอดภัย สำหรับการติดตั้ง Windows 8.1 Update นั้นสามารถทำได้ผ่านทาง Windows Update ของ Windows หรือทำการดาวน์โหลดอัปเดท (KB2919355) มาทำการติดตั้งด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไป อ่านได้ที่นี่ ครับ

ทางเลือกที่ 2: ใช้งาน Windows 8/8.1 ต่อไป
กรณีที่มีปัญหาหรือข้อติดขัดที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Windows 8.1 Update ได้ทำให้จำเป็นต้องใช้ Windows 8 และ 8.1 ต่อไป แต่จะต้องตะหนักความจริงที่ว่า หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ไมโครซอฟท์จะไม่ออกอัปเดทสำหรับ Windows 8 และ 8.1 (เรียกว่าลอยแพผู้ใช้ก็ไม่ผิดนัก) ดังนั้นผู้ใช้จะต้องแบกรับความเสี่ยงทุกอย่างด้วยตนเอง ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ คือ ตกอยู่ในสภาพเดียวกับกับผู้ใช้ Windows XP นั้นเอง

มีอะไรใหม่ใน Windows 8.1 Update
สำหรับท่านที่ยังลังเลใจที่จะติดตั้ง Windows 8.1 Update แนะนำให้เข้าไป อ่านรายละเอียดการปรับปรุงการทำงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ความเห็นผู้เขียน
Windows 8.1 Update (รวมทั้ง Windows 8.1) เป็นการอัปเดท “ฟรี” และยังแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหากวนใจต่างๆ ที่พบบน Windows 8/8.1 ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องทนใช้งานต่อไปโดยแบกรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดตามมา นอกเสียจากท่านมีปัญหาหรือข้อติดขัดร้ายแรงจริงๆ ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Windows Experience Blog

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.