วิธีแก้ข้อผิดพลาด Windows cannot find the Microsoft Software License Terms เมื่อติดตั้ง Windows 8.1

0

วันนี้ผมมีโอกาสได้ทำการติดตั้ง Windows 8.1 แล้วเกิดข้อผิดพลาด “Windows cannot find the Microsoft Software License Terms.” (ดังรูปที่ 1) จึงนำประสบการณ์การแก้ไขปัญหามาบันทึกไว้บนบล็อกเพื่ออย่างน้อย 1. ไว้ช่วยเตือนความจำให้ตัวเองในอนาคต และ 2. เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ ครับ

รายละเอียดปัญหา
สำหรับปัญหาที่ผมพบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อผมพยายามทำการติดตั้ง Windows 8.1 บนคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บน Hyper-V ใน Windows Server 2012 R2 ที่ทำการเปิดใช้ใช้งานคุณลักษณะ Dynamic Memory และตั้งค่า Startup RAM เป็น 512 MB หลังจากทำการเปิดเครื่องเพื่อติดตั้ง Windows 8.1 เมื่อมาถึงขึ้นตอนเริ่มต้นการติดตั้งระบบจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด “Windows cannot find the Microsoft Software License Terms. Make sure the installation source are valid and restart installation” ดังรูปที่ 1 ถ้าคลิก OK จะย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าโดยไม่สามารถทำการติดตั้งตามขั้นตอนปกติได้

รูปที่ 1

 

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อทำการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะแสดงข้อความผิดพลาดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดในครั้งนี้เกิดจากการตั้งค่า Startup RAM เป็น 512 MB นั้นเป็นค่าต่ำกว่าความต้องการระบบขั้นต่ำของ Windows 8.1

วิธีการแก้ไขปัญหา
วิธีการแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการตั้งค่า Startup RAM ของคอมพิวเตอร์เสมือนให้มีค่าอย่างน้อย 1024 MB ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าต่าง Hyper-V Manager ให้คลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือนที่มีปัญหา จากนั้นเลือก Settings ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

 

2. บนหน้า Settings for [Virtual Machine] on [Hyper-V Server] บนแถบนำทางให้คลิก Memory จากนั้น ภายใต้หัวข้อ Memory ในด้านขวามือ ในหัวข้อ Startup RAM ให้ตั้งค่า 1024 MB เป็นอย่างน้อย แล้วภายใต้หัวข้อ Dynamic Memory ในหัวข้อ Enable Dynamic Memory (หัวข้อนี้จะถูกเลือก) ในหัวข้อ Minimum RAM ให้ตั้งค่า 1024 MB เป็นอย่างน้อย เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

หมายเหตุ: สำหรับ Windows Server 2012 R2 ให้ตั้ง Startup RAM ให้ตั้งค่า 800 MB เป็นอย่างน้อย

รูปที่ 4

 

3. บนหน้าต่าง Hyper-V Manager ให้คลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือนตัวที่ทำการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเลือก Start เพื่อทำการเปิดเครื่อง

4. ทำการติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่ ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถทำการติดตั้งได้อย่างไม่มีปัญหา

สรุป
วิธีการแก้ไขปัญหาเกิดข้อผิดพลาด “Windows cannot find the Microsoft Software License Terms.” เมื่อทำการติดตั้ง Windows 8.1 บนคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V ทำได้โดยกำหนดหน่วยความจำเริ่มต้นอย่างน้อย 1024 MB สำหรับ Windows Server 2012 R2 นั้นจากที่ผมทดสอบ – หน่วยความจำเริ่มต้นต่ำสุดที่ทำงานได้คือ 576 MB อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์แนะนำให้กำหนดหน่วยความจำเริ่มต้นอย่างน้อย 800 MB เป็นอย่างน้อย ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจากนั้นจะสามารถติดตั้ง Windows ได้โดยไม่มีปัญหาครับ

ป.ล. ใครทำแล้วได้ผลหรือไม่อย่างไร หรือมีข้อแนะนำ/คิดเห็นเพิ่มเติม ฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์ได้ครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.