ไมโครซอฟท์ปรับปรุง Windows Store บน Windows 8.1 ให้ใช้งานง่ายขึ้น

0

ถึงตอนนี้ คิดว่าผู้ใช้ Windows 8.1 ที่ได้ทำการติดตั้งอัพเดตประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งไมโครซอฟท์ออกเมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา คงได้ใช้งาน Windows Store แบบใหม่ที่มีลักษณะดังรูปที่ 1 กันเรียบร้อยแล้ว และคงจะสังเกตเห็นความแตกต่างจากแบบก่อน (รูปที่ 2) ได้อย่างชัดเจน

ปรับปรุง Windows Store ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วขึ้น
ย้อนกลับไปยัง Windows 8.1 Update ซึ่งในครั้งนั้นได้รับการปรับปรุงให้การ เปิด/ปิด สแนป แอป ด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานแอป Windows Store ยังต้องใช้วิธีการปัดขอบจอหรือคลิกเมาส์ขวาเพื่อเข้าถึงเมนูที่ต้องการ สำหรับการปรับปรุง Windows Store ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งาน Windows Store ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยการแสดงเมนูแบบถาวรทำให้ข้าถึงเมนูที่ต้องการได้รวดเร็วซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

รูปที่ 1 Windows Store แบบใหม่บน Windows 8.1 Update

 

รูปที่ 2 Windows Store แบบเก่าบน Windows 8.1

 

แสดงเมนู Home, Top charts, Categories, Collections และ Account แบบถาวร
การปรับปรุง Windows Store ครั้งล่าสุดนี้ จุดที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างชัดเจนคือแถบนำทาง (Navigation bar) ซึ่งมีเมนู Home, Top charts, Categories, Collections, Account และช่อง Search for apps จะแสดงอยู่บนสุดของ Store ตลอดเวลา ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงเมนูที่ต้องการ เช่น Top free games หรือ Top free apps เป็นต้น ได้ง่ายขึ้น ส่วนเมนู Home ช่วยให้เราสามารถย้อนกับหน้าแรกของ Windows Store ได้รวดเร็วขึ้น และช่อง Search for apps ยังช่วยให้การค้นหาแอปที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำได้โดยไม่ต้องปัดขอบจอด้านบนหรือคลิกเมาส์ขวาแต่อย่างใดครับ

นอกจากอินเทอร์เฟซและดีไซน์ที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว ยังมีการปรับปรุงระบบหลังบ้านอีกหลายอย่างด้วยกัน เช่น

Universal apps badge: เพิ่มป้าย Universal apps (แสดงอยู่ด้านขวาของป้ายราคา) สำหรับแอปที่สามารถใช้งานได้ทุกๆ อุปกรณ์โดยการซื้อเพียงครั้งเดียว ตัวอย่าง เช่น เกม Halo: Spartan Assault เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเล่นเกมนี้บนทุกอุปกรณ์ที่รองรับเมื่อซื้อจาก Windows Store หรือ Windows Phone Store

Discount information: รายละเอียดการลดราคาแอปจะแสดงทั้งบนหน้าแรกของ Windows Store, ผลการค้นหา, รายการ และหน้ารายละเอียดแอป

App description page: ภาพหน้าจอแอปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน, แสดงราคาโปรโมชั่นพร้อมรายละเอียดถัดจากปุ่ม Buy, ปรับปรุงการแสดงแอปแนะนำให้เกี่ยวข้องกันมากขึ้น

รูปที่ 3 Windows Store – แถบนำทาง

 

รูปที่ 4 Windows Store – Search for apps

 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสำรวจกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในแต่ละเมนู

Top charts: เป็นเมนูที่แสดงกลุ่มของแอปที่อยู่ในอันดับสูงสุดของแอปจำนวน 10 ชนิด ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 Top charts

 

Categories: เป็นเมนูที่แสดงรายชื่อแอปที่แบ่งตามประเภทแอปจำนวน 20 ประเภท ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 Categories

 

Collections: คอลเลกชันเป็นเมนูที่รวบรวมรายชื่อแอปตามประเภทแอปดังรูปที่ 6 คอลเลกชันช่วยให้เราสามารถหาที่แอปที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยการสังเกตจากชื่อของคอลเลกชัน ตัวอย่างคอลเลกชันเช่น Getting Started, Your Social Network, Classic Games เป็นต้น

รูปที่ 7 Collections

 

Featured: เป็นเมนูสำหรับเปิดหน้า Store ที่แสดงรายชื่อของแอปเด่นเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงแอปต่างๆ เหล่านี้ได้ง่ายและเร็วขึ้น

รูปที่ 8 Featured

 

Account: สำหรับเมนูที่แสดงอยู่บริเวณขวามือสุดบนแถบนำทางของ Windows Store ซึ่งมีเมนูย่อย 2 ตัวอยู่ภายในคือ My apps (เปลี่ยนชื่อมาจาก You apps) สำหรับเข้าถึงหน้ารายชื่อแอปที่เราเป็นเจ้าของ และ My account (เปลี่ยนชื่อมาจาก Your account) สำหรับเข้าถึงหน้ารายละเอียดบีญชีของเรา ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 Account

 

การอัพเดต Windows Store บน Windows 8.1
หลังจากได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงบน Windows Store เวอร์ชันอัพเดตล่าสุดบน Windows 8.1 Update ไปแล้ว หัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการอัพเดตครับ

โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ที่ตั้งให้ Windows ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติจะจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากจะได้รับติดตั้งอัพเดตให้อัตโนมัติผ่านทาง Windows Update
(เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) สำหรับใครที่ใช้วิธีการติดตั้งอัพเดตในรูปแบบอื่นจะต้องทำการตรวจสอบหรือติดตั้งเอง (แล้วแต่กรณี) ผ่านทาง Windows Update บนเครื่อง หรือว่าดาวน์โหลดอัพเดตจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ที่เว็บไซต์ Windows 8.1 Store and Windows Update client improvements (KB2956575) ติดตั้งก็ได้เช่นกันครับ

 

สรุป
การอัพเดต Windows Store ครั้งล่าสุดนี้ (เฉพาะบน Windows 8.1 Update) ช่วยให้การใช้งาน Windows Store ทำได้ง่ายขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะใช้งานด้วยการสัมผัสหรือว่าเมาส์ และป้าย Universal apps ยังช่วยให้ทราบได้ทันทีว่าแอปใดที่ซื้อครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สำหรับใครที่ใช้ Windows Store แบบเก่าสามารถอัพเดต (ฟรี) ได้ตามวิธีการด้านบน แต่สำหรับผู้ใช้ Windows 8 จะต้องทำการอัพเดตเป็น 8.1 และ 8.1 Update ก่อนนะครับ

 

ข้อมูลอ้างอิง
Windows Store refresh makes it easier to find apps

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.