การ Activate Windows Server 2012 R2

0

หลังจากทำการติดตั้ง Windows แล้วเสร็จและทำการตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะต้องทำการเปิดใช้งาน (Activate) ซึ่งตามปกติแล้วสามารถทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ KMS สำหรับบทความนี้ผมจะแสดงวิธีการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 Server Core ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากเรื่อง การตั้งค่า Windows Server 2012 R2 Server Core ครับ

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2
การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ทั้งที่ติดตั้งแบบ Server Core และ Server with a GUI นั้นสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง SLMGR.VBS และ Server Configuration tool (SCONFIG.CMD) อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงนั้นจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมการใช้งานด้วย โดยผมขอสรุปออกเป็น 2 แบบดังนี้

1. การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 Server Core ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 Server Core ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การติดตั้ง Product Key
เนื่องจากในการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 Server Core นั้นเราไม่ได้ใส่ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ดังนั้นก่อนเปิดใช้งานได้จะต้องทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ก่อนตามขั้นตอนดังนี้

กรณีที่ 1: ใช้คำสั่ง SLMGR.VBS
การติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้รันคำสั่งดังต่อไปนี้ที่คอมมานด์พร้อมท์
SLMGR.VBS /IPK <Product Key>

กรณีที่ 2: ใช้ Server Configuration tool
จากหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการรันคำสั่ง SCONFIG.CMD เพื่อเปิด Server Configuration tool ซึ่งจะได้หน้าต่าง Server Configuration ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

ขั้นตอนต่อไป (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) ให้กดปุ่มเลข 11 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter แล้วกดปุ่มเลข 3 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

รูปที่ 2

บนหน้า Enter Product Key ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หลังจากทำติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วสามารถทำการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตามขั้นตอนดังนี้

กรณีที่ 1: การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ให้รันคำสั่งดังต่อไปนี้ที่คอมมานด์พร้อมท์
SLMGR.VBS /ATO

ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้รับข้อความ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

กรณีที่ 2: ใช้ Server Configuration tool
จากหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการรันคำสั่ง SCONFIG.CMD เพื่อเปืด Server Configuration tool ซึ่งจะได้หน้าต่าง Server Configuration ดังรูปที่ 1

ขั้นตอนต่อไป (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) ให้กดปุ่มเลข 11 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter แล้วกดปุ่มเลข 2 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้รับข้อความ ดังรูปที่ 4 จากนั้นให้ปิดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ เสร็จแล้วกดปุ่มเลข 4 แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

รูปที่ 5

2. การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 Server Core ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ KMS
สำหรับการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 Server Core ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ KMS นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: การใช้งานในสภาพแวดล้อม Active Directory Domain
สำหรับกรณีที่ Windows Server 2012 Server Core เป็นสมาชิกของแอคทีฟไดเร็คตอรีโดเมนที่มีเซิร์ฟเวอร์ KMS เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนั้นเราไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

กรณีที่ 2: การใช้งานในสภาพแวดล้อม Workgroup
ถ้าหากเป็นการใช้งาน Windows Server 2012 Server Core ในลักษณะกลุ่มงานจะต้องทำการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ KMS ด้วย SLMGR.VBS ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ โดยการรันคำสั่งดังต่อไปนี้ที่คอมมานด์พร้อมท์
SLMGR.VBS /SKMS <Server Name>หรือ <Server IP Address>

หลังจากนั้นสามารถทำการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ด้วยSLMGR.VBS โดยการรันคำสั่งดังต่อไปนี้ที่คอมมานด์พร้อมท์
SLMGR.VBS /ATO

ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้รับข้อความ ดังรูปที่ 4

สำหรับการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ด้วย Server Configuration tool นั้นทำได้โดยจากหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการรันคำสั่ง SCONFIG.CMD จากนั้นจะได้หน้าต่าง Server Configuration ดังรูปที่ 1 จากนั้น  (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) ให้กดปุ่มเลข 11 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter แล้วกดปุ่มเลข 2 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้รับข้อความ ดังรูปที่ 4 จากนั้นให้ปิดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ เสร็จแล้วกดปุ่มเลข 4 แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

สรุปการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2
การเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ทั้งที่ติดตั้งแบบ Server Core และ Server with a GUI ทำได้โดยการใช้คำสั่ง SLMGR.VBS ส่วน Server Core นั้นยังสามารถเปิดใช้งานด้วย Server Configuration tool กรณีการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ก่อน

ส่วนการเปิดใช้งาน Windows Server 2012 R2 ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ KMS นั้นหากเป็นการใช้งานในแอคทีฟไดเร็กตอรี่โดเมนเซิร์ฟเวอร์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากเป็นการใช้งานแบบกลุ่มงานจะต้องทำการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ KMS ก่อนครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.