วิธีการแสดง Libraries ใน File Explorer บน Windows 8.1

0

หลังจากทำการอัพเกรด Windows  8 ไปเป็น Windows 8.1 บางคนอาจจะแปลกใจเมื่อเปิด File Explorer แล้วไม่พบไลบรารี่ (Libraries) ในบานหน้าต่างนำทาง (Navigation pane) โดยในตำแหน่งเดิมที่มันเคยอยู่นั้นถูกแทนที่ด้วย OneDrive ในขณะที่ไลบรารี่ต่างๆ ถูกย้ายเข้าไปอยู่ภายใต้ This PC ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

แสดง Libraries ใน File Explorer เหมือนเดิมได้หรือไม่?
บน Windows 8.1 เราสามารถการใช้งานไลบรารี่ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องถึงจาก This PC ดังรูปด้านบน แต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าวิธีการที่กล่าวมาไม่สะดวกหรือไม่คุ้นเคยเหมือนที่เคยใช้บน Windows 7/8 จะแสดงไลบรารี่ในบานหน้าต่างนำทางใน File Explorer เหมือนเดิมสามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าต่าง File Explorer ให้แตะหรือคลิกแท็บ View จากนั้นให้แตะหรือคลิกไอคอน Options ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

 

2. บนหน้า Folder Options บนแท็บ General ภายใต้หัวข้อ Navigation pane ให้เลือก Show libraries (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3

ผลการทำงาน
หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วเสร็จ จากนั้นเมื่อเราเปิด File Explorer จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 4 ซึ่งจะมีไลบรารี่ที่คุ้นเคยให้ใช้งานเหมือนบน Windows 7/8 ดังเดิม

รูปที่ 4
Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.