การสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core

0

จากตอนที่แล้วในเรื่อง ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ผมได้แนะนำรูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 พอสังเขปไปแล้ว (ใครยังไม่ได้อ่านแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านก่อนครับ) และได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าสามารถสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ได้ เช่น สวิทช์จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core เป็นต้น สำหรับในตอนนี้ผมจะแสดงวิธีสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ในลักษณะต่างๆ ให้ผู้อ่านได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

การสวิทช์รูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 นั้นมีตัวเลือกให้คุณทำการสวิทช์จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น สวิทช์จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core หรือกลับกันได้ Server with a GUI ไปเป็น Minimal Server Interface หรือกลับกันได้ และ Server Core ไปเป็น Minimal Server Interface หรือกลับกันได้

อย่างไรก็ตาม ในการสวิทช์รูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 นั้นอยู่บนหลักการพื้นฐานดังนี้

1. การเปิดใช้งาน Server-Gui-Shell จะต้องการการเปิดใช้งาน Server-Gui-Mgmt-Infra ด้วย โดยระบบจะทำการเปิดใช้งานเชลทั้ง 2 ตัวให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบ Server with a GUI ที่มีกราฟิกอินเทอร์เฟซอย่างเต็มรูปแบบ

2. การเปิดใช้งาน Server-Gui-Mgmt-Infra สามารถทำได้โดยไม่ต้องเปิด Server-Gui-Shell (ไม่ต้องติดตั้งเชลกราฟิกอย่างเต็มรูปแบบ) ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบ Minimal Server Interface ที่ติดตั้งแบบ Server Core ที่มีเครื่องมือกราฟิกเฉพาะที่จำเป็น เช่น MMC, Server Manager เป็นต้น

3. การปิดใช้งาน Server-Gui-Mgmt-Infra ระบบจะทำการปิดใช้งาน Server-Gui-Shell โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบ Server Core

สำหรับการสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2  นั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีได้ 4 สถานการณ์ ดังนี้

หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวเลือก -Restart เพราะต้องการจับภาพหน้าจอการทำงานครับ

1. สวิทช์ Windows Server 2012 R2 จาก Server Core ไปเป็น Server with a GUI ทำได้โดยการใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้
Install-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart

รูปที่ 1

2. สวิทช์จาก Windows Server 2012 R2 จาก Server Core ไปเป็น Minimal Server Interface ทำได้โดยการใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้
Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart

รูปที่ 2

3. สวิทช์จากการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Minimal Server Interface หรือ Full GUI ไปเป็น Server Core การใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้
Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart

รูปที่ 3

4. สวิทช์จากการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Full GUI ไปเป็น Minimal Server Interface ทำได้โดยการใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้
Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart

รูปที่ 4

สำหรับวิธีการสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกันสามารถทำได้ตามวิธีการด้านบน คุณสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมครับ

สำหรับความเห็นผมแล้ว ถ้าคุณถนัดและชื่นชอบการใช้คำสั่งแบบคอมมานด์ไลน์แนะนำให้ใช้ Server Core เนื่องจากปลอดภัยและใช้ทรัพยากรในการทำงานน้อยกว่า แต่ถ้าไม่ถนัดการใช้คำสั่งแบบคอมมานด์ไลน์ควรใช้แบบ Server with a GUI น่าจะเหมาะสมกว่า

สุดท้าย ถึงแม้ว่าจะสามารถสวิทช์รูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ได้ แต่คุณควรออกแบบและตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่แรกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำการสวิทช์ในภายหลัง

ข้อมูลอ้างอิง
Windows Server 2012 R2 Installation Options and Features on Demand (Part 4 of 5)
Windows Server Installation Options

ประวัติการปรับปรุง:
7 กันยายน 2558 – แก้ไขคำผิด, แก้เนื้อหาส่วนที่ซ้ำซ้อน

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.