การติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 Server Core

บทความนี้ผมจะแสดงวิธีการติดตั้งบทบาท Hyper-V บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบ Server Core เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจใช้งานระบบ Hyper-V โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Server Core ได้นำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

แนะนำ Hyper-V
ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับ Hyper-V กันก่อนดังนี้ครับ

Hyper-V คือ บทบาท (Role) บน Windows Server ที่ทำหน้าที่สร้างและจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) โดยใช้เทคโนโลยีการจำลองเครื่องเสมือน (Virtualization Technology) ที่ทำให้สามารถรันคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้พร้อมกันหลายตัวในเวลาเดียวกันบนเซิร์ฟเวอร์ (ฮาร์ดแวร์) เพียงเครื่องเดียว ไมโครซอฟท์เปิดตัว Hyper-V 1.0 ครั้งแรกใน Windows Server 2008 จากนั้นได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่จนเป็น Hyper-V 2.0 ใน Windows Server 2008 R2 และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็น Hyper-V 3.0 ใน Windows Server 2012 และบน Windows Server 2012 R2 ในปัจจุบัน

หมายเหตุ: บทความนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่อง การตั้งค่า Windows Server 2012 R2 ด้วย Server Configuration tool หากท่านยังไม่ได้อ่านเรื่องดังกล่าว แนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านก่อนเพื่อจะได้ทำการตั้งค่าระบบเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Hyper-V

ความต้องการระบบของ Hyper-V บน Windows Server 2012 R2
ก่อนที่จะลงเริ่มทำการติดตั้ง Hyper-V เราจะต้องตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ซึ่ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 นั้นมีความต้องการระบบดังนี้

  • ซีพียู 64-บิต และมีเทคโนโลยี Hardware-assisted virtualization เช่น Intel VT หรือ AMD-V
  • ต้องมีและเปิดใช้งาน Data Execution Prevention (DEP) โดยซีพียูของอินเทลใช้เรียกว่า Intel XD bit (execute disable bit) ส่วนซีพียูเอเอ็มดีเรียกว่า AMD NX bit (no execute bit)
  • รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ในข้อมูลอ้างอิง

ถ้าหากมีข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อไม่ผ่านข้อกำหนด เราจะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำการติดตั้ง Hyper-V ได้ สำหรับวิธีการตั้งค่าระบบนั้นจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งต้องอ้างอิงจากคู่มือครับ

การติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 Server Core
ในการสาธิตนี้ผมจะใช้คำสั่ง Windows PowerShell (เพื่อความสะดวกขอเรียกว่า PowerShell นะครับ) ในการทำงาน โดยหลังจากตรวจสอบแล้วว่าระบบฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถรองรับ Hyper-V ได้ จากนั้นเราสามารถทำการติดตั้งบทบาท Hyper-V ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ทำการลงชื่อเข้า Windows Server 2012 R2 Server Core ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถทำจากหน้าเครื่องหรือผ่านทางเดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop)  จากนั้นเราจะได้หน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง

ขั้นตอนที่ 2: บนหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งให้พิมพ์ PowerShell เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

ขั้นตอนที่ 3: บนหน้าต่าง PowerShell ให้ทำการติดตั้ง Hyper-V โดยการรันคำสั่งดังต่อไปนี้ (รูปที่ 1)

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V

รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 4: หลังจากทำการติดตั้ง Hyper-V แล้วเสร็จ จากนั้นบนหน้าต่าง PowerShell ให้ทำการเริ่มต้นระบบโดยการรันคำสั่งดังต่อไปนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

Restart-Computer

ทิป: หากต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบอัตโนมัติในขั้นตอนที่ 3 (ไม่ต้องทำขั้นตอนที่ 4): ให้รันคำสั่ง Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -Restart

ตรวจสอบผลการทำงาน
หลังจากติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 Server Core เสร็จแล้ว เราสามารถตรวจสอบผลการติดตั้งได้โดยทำการลงชื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบจากนั้นให้เปิดพาวเวอร์เชลล์ (โดยการรันคำสั่ง PowerShell ที่พร้อมท์คำสั่ง) แล้วทำการรันคำสัง Get-WindowsFeature | where {$_.Installed –eq $True} บนหน้าต่างพาวเวอร์เชล หากไม่มีอะไรผิดพลาด Hyper-V จะแสดงสถานะการติดตั้งเป็น Installed ดังรูปที่ 2 (ในกรอบสีแดง)

รูปที่ 2

การจัดการ Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 Server Core
หลังจากทำการติดตั้งบทบาท Hyper-V เสร็จเรียบร้อย เซิร์ฟเวอร์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดการคอมพิวเตอร์เสมือนได้แล้ว โดยเครื่องมือสำหรับใช้จัดการ Hyper-V บน Server Core นั้นสามารถทำได้โดยใช้ PowerShell หรือใช้ Hyper-V Manager

สรุป
การติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 ที่ติดตั้งแบบ Server Core ด้วย PowerShell นั้นไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรมากนัก คิดว่าน่าจะทำตามกันได้โดยไม่ยาก โดยวิธีการในบทความนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการติดตั้ง Hyper-V บน Server with a GUI ได้เช่นกัน สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากวิดีโอในหัวข้อ “แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V (ภาษาไทย)” ในข้อมูลอ้างอิงครับ

ข้อมูลอ้างอิง
TN: Hyper-V Overview
TN: Install Hyper-V and Configure a Virtual Machine
pc-addicts
แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather