ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Server 2012 R2

0

การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 นั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการติดตั้งแบบ Server with a GUI หรือ Server Core โดยหลังจากนั้นถ้าคุณต้องการสวิทช์จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core หรือกลับกันนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งใหม่แต่อย่างใด และนอกจากการติดตั้ง 2 แบบที่กล่าวมาแล้วคุณยังสามารถสวิทช์ไปเป็นรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า Minimal Server Interface ได้อีกด้วย แล้วการติดตั้งทั้ง 3 แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร วันนี้ผมมีรายละเอียดเรื่องดังกล่าวมาแนะนำให้ได้ทราบกันครับ

รูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
ตั้งแต่ Windows Server 2008 เป็นต้นมา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบ Server with a GUI หรือแบบ Server Core แต่บน Windows Server 2008 นั้นหลังจากทำการติดตั้งผ่านไปแล้วคุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือ ไม่สามารถสวิทช์จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core หรือกลับกันได้ โดย Windows Server 2008 มีตัวเลือกการติดตั้งดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 (เครดิต: Microsoft)

แต่นับจาก Windows Server 2012 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มความสามารถในการสวิทช์จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core หรือกลับกันได้ และใน Windows Server 2012 R2 ไมโครซอฟท์ได้ปรับปรุงให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มรูปแบบชื่อ Minimal Server Interface ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบ โดย Windows Server 2012 หรือใหม่กว่ามีตัวเลือกการติดตั้งดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 (เครดิต: Microsoft)

สำหรับรูปแบบการติดตั้งทั้ง 3 แบบมีลักษณะพอสังเขป ดังนี้

Windows Server 2012 R2 (Server Core)
เป็นโหมดการติดตั้งที่ไม่มีระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) การตั้งค่าและการจัดการจะต้องใช้บรรทัดคำสั่ง, Windows PowerShell หรือการจัดการจากระยะไกลโดยใช้เครื่องมือ Microsoft Management Console (MMC), Server Manager หรือ Remote Server Administration Tools (RSAT) ข้อดีของ Server Core คือ ปลอดภัยมากกว่า ใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในการติดตั้งน้อยกว่า แต่มีข้อเสีย (สำหรับผม) การจัดการยุ่งยากและมีความซับซ้อน โดยมีหน้าดังณุปที่ 1

รูปที่ 3

Server Core มีการติดตั้งคุณสมบัติเท่าที่จำเป็นโดยสามารถตรวจสอบได้โดยการรันคำสั่ง PowerShell ดังนี้ Get-WindowsFeature | where Installed ซึ่งจะได้ผลดังรูปที่ 2

รูปที่ 4

Windows Server 2012 R2 (Server with a GUI)
เป็นโหมดการติดตั้งแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะมีระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) พร้อมเครื่องมือสำหรับใช้ในการตั้งค่าและการจัดการแบบกราฟิก เช่น Server Manager เป็นต้น ข้อดีของ Server with a GUI คือ การจัดการทำได้ง่ายเพราะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่มีข้อเสียคือ ปลอดภัยน้อยกว่า (เพราะมีพื้นที่ผิวโจมตีมากกว่า) ใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในการติดตั้งมากกว่า

รูปที่ 5

Server with a GUI จะทำการติดตั้งคุณสมบัติด้านกราฟิกอย่างเต็มรูปแบบ สามารถตรวจสอบได้โดยการรันคำสั่ง PowerShell ดังนี้ Get-WindowsFeature | where Installed ซึ่งจะได้ผลดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

Windows Server 2012 R2 Minimal Server Interface
โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 นั้น จะมีตัวเลือกการติดตั้ง 2 แบบ คือ Server Core และ Server with a GUI แต่ยังมีโหมด Minimal Server Interface ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบ Server Core แต่จะมีเครื่องมือกราฟิกเฉพาะที่จำเป็น เช่น MMC, Server Manager เป็นต้น ข้อดีของ Minimal Server Interface คือ การจัดการทำได้ง่ายเหมือน Server with a GUI แต่ใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในการติดตั้งน้อยกว่า Server with a GUI ประมาณ 300 MB (อ้างอิงจาก Windows Server 2012) สำหรับข้อเสียถ้าจะมีคือคุณต้องทำการสวิทช์เองเนื่องจากไม่มีให้เลือกในขั้นตอนการติดตั้งครับ

รูปที่ 7

Minimal Server Interface จะทำการติดตั้งคุณสมบัติด้านกราฟิกเท่าที่จำเป็น เมื่อทำการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งคุณสมบัติใดบ้างโดยการรันคำสั่ง PowerShell ดังนี้ Get-WindowsFeature | where Installed จะได้ผลดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

ถึงตรงนี้คิดว่าคุณคงได้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 กันพอสังเขปแล้ว สำหรับวิธีการสวิทช์รูปแบบการติดตั้งนั้นอ่านได้จากเรื่อง การสวิทช์การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Server with a GUI ไปเป็น Server Core ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Windows Server 2012 R2 Installation Options and Features on Demand
TN: Windows Server Installation Options

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.