การเพิ่มคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 เข้าร่วม Domain

วันนี้ผมมีบทความมาฝากผู้ที่กำลังก้าวเป็นผู้ดูแลระบบหน้าใหม่ (สำหรับผู้ดูแลระบบหน้าเก่าคงทำเป็นกันแล้ว) เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 เข้าร่วมแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน (Active Directory Domain หรือ AD Domain) ขอเรียกสั้นๆ ว่า โดเมน แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่า #เนื้อหาในเรื่องนี้ยังไม่เจาะลึกไปถึงการสร้างระบบโดเมน# นะครับ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโดเมน
การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 เข้าร่วมโดเมนนั้นเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของผู้ดูแลระบบโดเมน แต่ก่อนจะว่ากันถึงขั้นตอนการทำเรื่องดังกล่าว เราจะต้องเตรียมหรือตั้งค่าระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 Pro หรือ Enterprise (Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมนได้)

2. บัญชีผู้ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Local Administrator) ตัวที่ต้องการเพิ่มเข้าร่วมโดเมน

3. บัญชีผู้ดูแลระบบโดเมน (Domain Admins) สำหรับใช้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโดเมน

4. ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย เช่น IP Address และ DNS Server ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเพิ่มเข้าร่วมโดเมน ให้สอดคล้องกับโดเมน

5. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเพิ่มเข้าร่วมโดเมนเข้ากับระบบเครือข่ายและทดสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดต่อกับ DNS Server และ Domain Controller ของโดเมนได้ (ขั้นตอนนี้อาจใช้วิธีการทดสอบอย่างง่ายโดยการ Ping ก็ได้ ครับ)

6. บัญชีผู้ใช้ของโดเมน (Domain user) สำหรับใช้ลงชื่อเข้าระบบหลังจากเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโดเมน

การเพิ่มคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 เข้าร่วมโดเมน
เมื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแล้ว จากนั้นเราสามารถทำการเพิ่มเข้าร่วมโดเมนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงชื่อเข้าระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 ตัวที่ต้องการเพิ่มเข้าร่วมโดเมนด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบบนเครื่อง

2. กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + Break จากนั้นบนหน้า System ให้คลิก Change Settings

รูปที่ 1

3. บนหน้า System Properties บนแท็บ Computer Name ให้คลิก Change

รูปที่ 2

4. บนหน้า Computer Name/Domain Changes ในส่วน Member of ให้คลิก Domain จากนั้นพิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิก เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 3

5. บนหน้า Windows Security ให้ใส่ครีเดนเชียลของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโดเมน เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 4

6. ถ้าหากการเข้าร่วมโดเมนสำเร็จจะปรากฏหน้าต่าง Welcome to Your_Domain domain. ดังรูปที่ 5 ให้คลิก OK

รูปที่ 5

7.บนหน้า You must restart your computer to apply these changes ให้คลิก OK

รูปที่ 6

8. บนหน้า System Properties ดังรูปที่ 7 ให้คลิก Close ซึ่งเราจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ทำการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ดังรูปที่ 8 ให้คลิก Restart Now เพื่อทำการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่และให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

รูปที่ 7

รูปที่ 8

ผลการทำงาน
หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ให้กดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ จากนั้นให้คลิก Other user  จากนั้นให้ป้อนชื่อผู้ใช้ของโดเมนในช่อง User name แล้วใส่รหัสผ่านในช่อง Password เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter หรือคลิกที่ไอคอน Submit (รูปลูกศร)

รูปที่ 9

ถ้าหากการใส่ครีเดนเชียลถูกต้องเราก็จะลงชื่อเข้าระบบ Windows 8.1 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของโดเมนได้ หลังจากระบบทำการสร้างโปรไฟล์แล้วเสร็จ (อาจใช้เวลานานหลายนาที) เราก็จะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรของโดเมนที่แบ่งปันอยู่บนเครือข่าย (การเข้าถึงการแบ่งปันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบครับ) ได้ในทันที

ทิป: สามารถดูคำแนะนำการลงชื่อเข้าได้โดยการคลิก How do I log on to another domain?

สรุป
ขั้นตอนการเพิ่มคอมพิวเตอร์ Windows เข้าร่วมโดเมนโดยทั่วไปคงมีเพียงเท่านี้ ซึ่งวิธีการด้านบนนี้สามารถใช้งานกับ Windows XP หรือใหม่กว่า (Windows รุ่นที่ใช้จะต้องรองรับการเข้าร่วมโดเมน) และ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละองค์กรมีโครงสร้างระบบไอทีแตกต่างกันไป ดังนั้นท่านต้องทำการแระยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแตกที่ท่านงานครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather